Med ett år till lansering kan BMW Group nu bjuda på en inblick i det högteknologiska flaggskeppet iX.

Nya BMW iX – skapad för elektrisk körglädje

Med ett år till lansering kan BMW Group nu bjuda på en inblick i det högteknologiska flaggskeppet iX – en modell som sammanför de senaste framstegen inom elektrifierad mobilitet, autonom körning och connectivity, och därmed sätter en ny standard samt levererar en modern körupplevelse med förare och passagerare i centrum.

Under andra halvan av 2021 släpps BMW iX på marknaden. En modell som representerar den nya generationen av personbilar, som kommer att omdefiniera körupplevelsen och förändra känslan av utrymme inuti bilen samt relationen mellan fordonet och dess passagerare. BMW iX är den första modellen som bygger på BMW Groups nya, modulära och skalbara plattform – inriktad på nytänkande design, hållbarhet, körglädje, mångsidighet och lyx. I BMW iX förnyas det framgångsrika fordonskonceptet Sports Activity Vehicle – med en modell som från första penseldrag är skapad för helt elektrifierad mobilitet, med fokus på hållbarhet, rymlighet och interiört välbefinnande.

BMW iX ger uttryck för den centrala roll som BMW i-varumärket har som BMW Groups ”framtidsverkstad”, som ska driva innovationen framåt inom företaget, med ambitionen att transformera personlig mobilitet.

– BMW Group strävar alltid efter att återuppfinna sig själv. Det är en central del av vår företagsstrategi, och BMW iX ger uttryck för detta i en extremt koncentrerad form, säger Oliver Zipse, styrelseordförande för BMW AG.