Bild: Pixabay

Nyregistrerade elbilar har ökat med 293%

Var tredje privatperson väljer en elbil och mer än varannan privatperson väljer en laddbar bil (53%). Hittills i år har antalet elbilar ökat med 293%.

I februari nyregistrerades 21 056 personbilar vilket var en minskning med 7,0% jämfört med februari 2021. Största märke var Volvo med 18,9% av registreringarna, därefter Kia med 10,3% och Toyota med 9,0% andel. Hittills under 2022 har 40 905 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 5,2% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 8,5% i februari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 591 lätta lastbilar i februari. Största märke var Volkswagen med 17,8% av registreringarna, därefter Peugeot och Mercedes med 16,8% resp. 16,5% andel. Hittills under 2022 har 4 677 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 6,1% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i februari för 51,8% (10 904) av nybilsregistreringarna. Av dessa var 25,7% elbilar och 26,1% bilar med laddhybridteknik. Andelen laddbara bilar ökade med 37% i februari jämfört februari 2021.

Hittills under 2022 har 21 424 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,4% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 34,3% (14 875) av nyregistreringarna. En ökning med 6 549 bilar vilket motsvarar +44%.Antalet nyregistrerade elbilar ökade i februari med hela 293% jämfört med februari 2021. Av de 5 416 elbilar som registrerades på månaden var Kia störst med 17,7% andel. Därefter Tesla 14,2% och Volkswagen med 10,0% andel.

I februari nyregistrerades 5 488 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 16% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 30,6% av den totala volymen laddhybrider. Därefter BMW med 15,0% och Kia med 14,0%.

Nyregistreringar Februari 2022 Utv vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 21 056 -7% 40 905 +6%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 591 -8% 4 677 -6%
Tung lastbil(>16t) 355 -24% 645 -25%
Släp 2 886 +9% 5 235 +8%
Husbil 112 -45% 160 -42%
Övrigt 3 839 -7% 7 406 -7%
TOTAL
30 839
-6% 59 028 -5%

Försäljning nya bilar

I februari månad levererades 18 295 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 8,5% jämfört med februari 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 16,3% marknadsandel, därefter Kia med 11,3% och Volkswagen med 9,1%.

Hittills under 2022 har 35 617 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 5,9% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar 18 295 35 617
Utveckling vs 2021 (%) -8% -6%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 702 -2 242

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i november 10 384 nya bilar vilket är en minskning med 0,7% jämfört med februari 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 14,9% marknadsandel, därefter Toyota med 10,7% och Volvo med 9,7%. Privatleasing stod i februari för 56% av privatmarknaden.

Hittills under 2022 har 20 763 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 5,3% jämfört med 2021. Privatleasing utgör 58%.

Privatmarknaden Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar 10 384 20 763
Andel av totalmarknaden 57% 58%
Utveckling vs 2021 (%) -1% +5%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -73 +1 038

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden minskade med 23,3% i februari jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 5 398 bilar. Största märke var Volvo med 26,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,2% och BMW med 9,8% andel.

Hittills i år har 10 006 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 25,9% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknaden Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar                5 398      10 006
Andel av totalmarknaden                  29%          28%
Utveckling vs 2021 (%)                 -23%         -25%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)              -1 638     -3 504

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av personbilar upp till tio år minskade i februari med 16,1% jämfört med februari 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar (median 28 dagar).

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Februari 2022 YTD 2022
Antal bilar 28 081 54 695
Utveckling vs 2021 (%) -16,1% -12,4%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -5 377 -7 753
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 62 dagar

Statistik och rapporter från vroom