Bild: Kvdbil

Ökande priser och försäljning på begagnatmarknaden

Försäljningen av begagnade bilar i Sverige visar tecken på en robust återhämtning enligt en ny rapport från bilförmedlaren Kvdbil. Under det första kvartalet 2024 ökade försäljningen jämfört med samma period föregående år, med en total på 278 155 sålda enheter, vilket är en ökning med 2,6 procent från 271 201 sålda bilar under första kvartalet 2023. Denna tillväxt drivs delvis av en stark efterfrågan på den inhemska marknaden, särskilt i regioner som Stockholms län där försäljningen ökade med 11,6 procent.

Exporten av begagnade bilar fortsätter också att spela en betydande roll, med högre volymer än någonsin tidigare. Detta tyder på att svenska begagnade bilar förblir attraktiva på internationella marknader. Trots en tuff ekonomisk omgivning tycks den inhemska marknaden alltmer förlita sig på begagnatsegmentet när det gäller bilköp, vilket Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, kommenterar. Han påpekar att den ekonomiska situationen gör det allt viktigare för konsumenter att överväga begagnade alternativ.

Speciellt noterbart är att försäljningen av laddhybrider och elbilar ökat markant. Laddhybrider har mer än dubblats i försäljning, medan elbilar har ökat med 65,5 procent jämfört med första kvartalet föregående år. Detta markerar en skiftning även på andrahandsmarknaden mot mer hållbara transportalternativ.

Prisutvecklingen på begagnatmarknaden visar dock på en komplex bild. Medan genomsnittspriset på begagnade dieselbilar har ökat med 4 procent under vintern, har priserna på bensindrivna bilar legat något under nivåerna från början av 2023. Prisfallet för rena elbilar fortsätter, vilket delvis kan förklaras av den snabba tekniska utvecklingen som gör äldre modeller mindre attraktiva. Trots detta understryker Odsberg att det finns specifika modeller av elbilar som behåller eller till och med ökar sitt värde.

Sammantaget visar Kvdbils rapport att begagnatmarknaden i Sverige är dynamisk och fortsätter att anpassa sig efter både ekonomiska förutsättningar och en växande efterfrågan på miljövänligare bilalternativ. Med tanke på både den inhemskt ökande försäljningen och den starka exporten, är framtidsutsikterna för marknaden fortsatt positiva, trots vissa utmaningar såsom prissättning och teknikförändringar.