Bild: Pexels

Oktober 2023 skriver historia med en skarp ökning av laddfordon

Oktober 2023 visar lovande framsteg inom e-fordonsscenariot i Sverige. Trots blandade siffror på bilmarknaden skriver laddfordon historia med sina försäljningssiffror.

Marknadsöversikt: Medan den totala bilmarknaden såg en uppmuntrande 9% ökning i oktober jämfört med förra året, står laddbara bilar för 60,6% av nybilsregistreringarna, en ökning från 59,7% förra året. Detta indikerar den snabbväxande acceptansen av grönare och mer hållbara transportlösningar bland svenska konsumenter.

Elbilar tar ledningen: Av de laddbara bilarna var 37,3% rena elbilar, en ökning från 35,6% året innan. Volkswagen toppar listan över mest populära elbilsmärket, följt nära av Volvo och Kia. Hittills detta år har 90 449 elbilar registrerats, en uppseendeväckande 37% ökning jämfört med 2022.

Laddhybridmarknaden: Även om laddhybrider fortsätter att vara en stor del av den laddbara marknaden, noterade de en minskning med 8% i registreringar jämfört med 2022. Volvo fortsätter att leda marknaden för laddhybrider, tätt följt av Kia och Mercedes-Benz.

Tjänstebilsmarknaden blomstrar: Intressant nog visade tjänstebilsmarknaden en robust 19% ökning i oktober, med Volvo, Volkswagen och Audi som toppmärken. Hittills i år har 77 306 nya tjänstebilar levererats, vilket markerar en imponerande 34% ökning från 2022.

Utsikter: Medan privatmarknaden har sett en minskning i nybilsförsäljningen, visar den ständigt växande laddbara marknaden att framtidens transport ligger i hållbara alternativ. Sverige fortsätter att röra sig mot en grönare bilmarknad, och oktober 2023:s siffror pekar mot en ljus framtid för e-fordon.

E-fordon kommer att fortsätta övervaka dessa trender och hålla våra läsare uppdaterade om alla utvecklingar på den svenska bilmarknaden.