Har Nymans Däck hittat ett nytt sätt att öka oljevolymen? Bild: Midland

Oljevolymen minskar med 40% – Var är marknaden på väg?

USA:s oljeindustriförening ILMA, som representerar cirka 3 000 oljebolag, förutspår en minskning av motoroljevolymen för personbilar med 14% mellan 2021 och 2030, och en total minskning på 40% fram till 2040. Prognosen är i linje med en global trend mot elektrifiering, särskilt i Europa, där strävan efter “carbon neutral” har ett snabbare tidschema.

Sveriges Verkstäders Anpassning

Omställningen från förbränningsmotorer till elbilar påverkar svenska verkstäder. Jonas Udd på Midland AB menar att många verkstäder kommer att ändra sin inriktning genom att minska kapaciteten för servicearbeten och öka kapaciteten för skadearbeten, inklusive batteriarbeten.

Många verkstäder som tidigare breddade sin verksamhet med tjänster som däckhotell, AC och glas måste nu omvärdera sin affärsmodell för att kompensera för minskad marginal på olja och reservdelar.

Analys av Verkstadsförsäljning

Midland analyserade nyligen en större märkesverkstad i Stockholm och fann att verkstadens oljeförsäljning minskar med 18% fram till 2025, vilket motsvarar en minskning av marginalen med över 1 MSEK.

Oljan – Inte Helt Ute ur Spelet

Trots denna omställning är oljan långt ifrån död. Olja används i allt från tillverkningen av kläder till elektrifierade tågresor. Olja används också för produktion av plast som finns i många olika produkter. Så, även om behovet förändras, är oljan fortfarande en viktig komponent i vår livsstil.

Innovationer och teknisk utveckling har minskat oljekonsumtionen per capita i EU. Nya formuleringar av motoroljor minskar bränsleförbrukningen med 1-3% i bilar och lastbilar, vilket leder till minskade CO2-utsläpp och lägre bränslekostnader.

Framtiden för Olja

Samtidigt som vi står inför ett problem med vårt beroende av kolbaserade bränslen och ökningen av växthusgaser, har EU satt en ambitiös färdplan där kontinenten ska bli “carbon neutral” till 2050.

Även om många anser att förändringen går för långsamt, pekar dessa trender på en framtid där oljans roll förändras dramatiskt. Oljemarknaden anpassar sig till nya realiteter där elbilar tar över, och industrin måste fortsätta att innovativa för att möta de nya behoven och målen för en hållbar framtid.