”Peak-begpris” är nått – trögare försäljning

Handlarbudet spanar in i 2023 för att se hur begagnatbranschen kan tänkas utveckla sig. Begpriserna vänder nedåt när många handlare behöver sänka sina lagerkostnader, samtidigt som tillgången på leasingbilar, laddhybrider och elbilar ökar.

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en ”bister vinter”, som finansminister Elisabeth Svantesson nyligen uttryckte det. Många hushåll kämpar hårt för att hålla näsan över vattenytan och det påverkar även bilhandeln.

InternalCars Handlarbudet har pratat med några erfarna branschexperter för att forma en prognos inför första halvan av 2023. Det här ser vi i spåkulan:

  • Begagnatpriserna sjunker
  • Handlarna minskar sina beglager
  • Lagertiden ökar – minskad lönsamhet
  • Betydligt fler laddbara begbilar under 2023
  • Fler konkurser och uppköp att vänta
  • Svenska fordon attraktiva i Europa – exporten ökar

Begagnatpriserna är på väg nedåt

Peo Siwertson arbetar som Senior Business Development Manager för AUTO1.com, ett remarketingföretag som förmedlar bilköp i över 30 europeiska länder. Peo Siwertson jobbar kontinuerligt med framtidsprognoser, marknadsanalyser och prisutveckling i begagnathandeln.

”Hushållens ekonomiska förväntan är extremt låg,” säger Peo Siwertson, ”faktiskt lägre än under bankkrisen 2008–2009. Osäkerheten gör att många skjuter fram ett köpbeslut, man vill se hur det blir innan man köper nästa bil.”

”Ett tydligt tecken på att bilhandeln bromsar upp är antalet utannonserade bilar hos Blocket,” fortsätter Peo Siwertson. ”Ett normalt år finns det ett dagligt utbud på cirka 130.000 bilar på Blocket, men senaste året har det varit en brist på begagnat med betydligt lägre siffror.”

”De tidigare låga siffrorna på Blocket har ökat markant under den här hösten. I augusti var man nere på 110.000 bilar, men under oktober snittade man på 116.000. Nu ligger vi stadigt över 120.000 och antalet utannonserade bilar kommer fortsätta att öka.”

”Med den statistik som vi själva hanterar på AUTO1 ser vi att snittpriserna på begagnat gått ner 12 procent under hösten, jämfört med toppnivån. Men det är stor skillnad mellan olika modeller och drivmedel.”

Bilhandeln har dragit i handbromsen

Fler begagnade bilar till salu innebär att prisnivån justeras nedåt. Tillgången ökar samtidigt som efterfrågan sjunker.

Fram till och med oktober har försäljningen av begagnade bilar (upp till 10 år) till privatpersoner minskat med cirka 18 procent, enligt Vroom, jämfört med samma period förra året.

Peter Lundberg arbetar som Business Solution Manager för den svenska delen av BCA Vehicle Remarketing. BCA är störst på bilauktioner i Europa med över 70 års erfarenhet och har funnits i Sverige sedan 2005 med tre anläggningar.

Även Peter Lundberg ser tydliga tecken att bilhandeln ”dragit i handbromsen” sedan början av hösten:

”Nu har handlarna fyllt sina begagnathallar och inser att de måste minska lagerkostnaderna,” säger Peter Lundberg. ”Ingen bil är ju osäljbar, men då måste priset vara rätt.”

”Under två år har vi haft en väldigt märklig marknad där man kunnat köpa en ny bil och något eller några år senare sälja den för nästan samma peng,” säger Peter Lundberg. ”Den tiden är förbi.”

”Däremot tror jag inte att dieselmodellerna sjunker så mycket mer i pris, de ligger redan lågt. Vill man ha en prisvärd bruksbil idag är det en dieselmodell man ska leta efter.”

Antalet lagerdagar har ökat under hösten och ligger nu strax över 60 dagar. Det minskar lönsamheten och i kombination med högre räntor, högre hyror och högre energipriser kan det bli ekonomiskt svårt för många handlare.

”De handlare som sitter i stora, dyra anläggningar får det tufft,” säger Peter Lundberg. ”Jag blir inte förvånad om vi får se ett ökat antal konkurser i motorbranschen under 2023.”

Fortsatt höga priser för elbilar

För att förutsäga vad som ska hända under 2023 behöver vi titta tre år bakåt i tiden. De bilar som levererades nya 2020 kommer till stor del tillbaka till bilhandeln som begagnade efter en leasingperiod på 36 månader.

Genom att titta på nybilsregistreringen under 2020 får vi en hyggligt god bild av vad vi kan förvänta oss under 2023. Det registrerades 292.000 nya personbilar under 2020, vilket var en rejäl nedgång (-18 procent) jämfört med 356.000 bilar under 2019.

Däremot blev 2020 ett riktigt genombrott för laddbara bilar (elbilar och laddhybrider). Deras andel tredubblades till 32 procent – jämfört med 11 procent under 2019.

Ett större utbud av laddbart påverkar den höga värdering som rått under 2022. Under 2023 finns det mer än dubbelt så många begagnade laddbara bilar (cirka 94.000) som är 3 år gamla – jämfört med under 2022 (cirka 39.000).

Intresset för elbilar och laddhybrider lär vara fortsatt högt under 2023. Men prisnivån kanske dämpas något, tack vare att tillgången av 3-åringar ökar på marknaden. Sannolikt är det laddhybriderna som sjunker mest i värde.

Exporten till Europa ökar

En faktor som har stor påverkan på begagnatmarknaden i Sverige är valutakursen. Euron har länge legat på höga nivåer i förhållande till kronan och då blir svenska bilar ”billiga” i Europa. De anses också vara i gott skick och välutrustade.

Under årets första 9 månader exporterades 82.000 bilar från Sverige, vilket är en ökning med cirka 20 procent jämfört med fjolåret. Den här trenden är tydlig hos BCA Vehicle Remarketing:

”Förut var det cirka 50 procent av bilarna som BCA hanterade som gick till export,” berättar Peter Lundberg. ”Idag är den siffran uppe i 70 procent.”

Fortsätter ett högt utflöde av begagnade bilar bidrar det till att även hålla den svenska prisbilden uppe. Nackdelen är att mängden begagnatbilar minskar, vilket påverkar både bilhandeln och verkstäderna negativt.

Stabilare begagnathandel

Bilindustrin har brottats med komponentbrist ända sedan pandemin inleddes 2020. Att bygga upp ny produktion och nya leverantörskedjor pågår som bäst.

Men få bedömare inom fordonsindustrin vågar hoppas på en snar förbättring. Möjligtvis under slutet av 2023.

Det innebär att nybilsleveranserna fortsätter på låg nivå, vilket också leder till färre inbytesbilar.

Både Peo Siwertson och Peter Lundberg tror att vi får vänta fram till sommaren 2023 innan bilhandeln konsoliderat sig.

”Min gissning är att vi får vänta tills Q2 2023 innan priserna inom begagnathandeln har stabiliserat sig,” säger Peo Siwertson. ”Men problemen med nybilsleveranserna fortsätter längre än så.”

”Jag tror inte vi ska hoppas på samma snabba återgång som under början av pandemin,” säger Peter Lundberg. Men förhoppningsvis ser vi en ökad efterfrågan igen till nästa sommar.”

”Ska jag ge något råd till bilhandlarna så är det att öka lönsamheten genom att snurra lagret så snabbt det går,” avslutar Peter Lundberg. ”Helst på 30 dagar, istället för det dubbla som är situationen just nu.”

Osäkerheten fortsätter – hur länge?

Själva osäkerheten inför framtiden dämpar alltså hushållens vilja att köpa en ny eller begagnad bil. Men det finns många faktorer som gör framtiden osäker.

Räntenivån påverkas av inflationen och räntan styr både bilfinansiering och leasingkostnader – för såväl företag som privatpersoner. Hur inflationen utvecklas vet vi inte – går den ner under 2023 eller fortsätter på hög nivå?

Bränslepriserna i Sverige är fortsatt höga, speciellt dieseln har bitit sig fast på en närmast extrem nivå kring 27 kr/l. Den nya regeringen har utlovat skattesänkningar men inte heller här vet vi vad som händer.