Foto: eCarExpo

Polariseringen ökar om synen på elbilen – antal negativa ökar!

Enligt en nyligen genomförd undersökning* av svenska bilisters syn på elbilar kommer elektrifieringen av vår fordonsflotta inte alls att gå på räls, trots subventionerna från statskassan. Liksom i många andra samhällsfrågor, som i synen på vaccinationer och kärnkraft, har en stark opinion vuxit fram som tydligt motsätter sig myndigheternas påbud och rekommendationer och kan bromsa elbilsomställningen.

När eCarExpo lät undersökningsföretaget Mejsel fråga ett representativt urval av Sveriges bilister för fem år sedan var två av tre positiva till att byta sina fossilbilar till elfordon. Men när frågan ställs idag, fem år senare, till 1 505 bilister har andelen positiva, tvärtemot vad man kan tro, sjunkit med över 10 procent ned mot 60 procent.

Prisläget och möjligheten att ladda framförs som de viktigaste argumenten till att man väljer bort elbilen och istället köper en begagnad bensinbil när det är dags att byta nästa gång. Men även batteritillverkningen och tillgången på el framförs som viktiga argument mot. Kunskapen har ökat och därmed också argumenten för och emot.

Bland den majoritet som är positiva till att köpa elbil – i årets enkät minskar intresset för hybridbil – är det dock inte alla som verkligen väljer elbil när det drar ihop sig.

– Fortfarande finns en klar klyfta mellan vad man skulle vilja och verkligen gör. Bland de 60 procent som säger sig vilja köra laddbart är det bara 39 procent som verkligen tar klivet över till el. Undersökningen visar att en majoritet istället överväger att köpa en begagnad fossildriven bil, summerar Rikard Lundberg, Senior rådgivare på Mejsel AB.

Höga priser på elbilar är den viktigaste orsaken till att elbilen har blivit något av en klassfråga – den mest elbilstäta kommunen i Sverige är landets rikaste, Danderyd, och tätt bakom följer många välmående storstadskommuner. Otillräcklig laddinfrastruktur är den nästa största anledningen.

– Bilisterna väljer att inte ändra sitt beteende, säger Magnus Linde, medieanalytiker. För fem år sedan var elbilen bara en framtidsdröm för de flesta som det var lätt att vara positiv till. Nu finns de överallt i trafiken, man matas med information men tveksamheten ökar när man tycker att samhället inte ställer om lika snabbt. Bilköparna tvingas att ta ställning när det är dags att byta nästa gång. Polariseringen ökar.

Nästa år förväntas det införas ett pristak på 700 000 kronor för att få tillgång till skattebonusen på en elbil. Möjligen kommer det att pressa ner priserna och ge elbilen en mer prisvärd image, och inte något bara för höginkomsttagare.

Hela undersökningen kommer att presenteras på elbilsmässan eCarExpo i Göteborg den 3-5 december.

*Undersökningen om svenska bilägares inställning till elbilar genomfördes för fjärde året av analysföretaget Mejsel AB på uppdrag av Nordens ledande elbilsmässa, eCarExpo. 1505 svenska bilister i åldern 20-75 år, representativt rekryterad inom Sverige, svarade på en enkät om deras inställning till elbilar. Undersökningen utfördes i slutet av augusti i år.