Bild: Pixabay

Registreringarna av elbilar fördubblades

Nybilsregistreringarna för halvåret 2022 visar på röda siffror (-16%). Elbilarna går dock mot strömmen och ökar kraftigt i andel, visar en sammanställning från Vroom.

Elbilar utgjorde 28% av personbilsregistreringarna vilket är mer än en fördubbling i jämförelse med 2021 (13%). Elbilarnas framgång bidrar starkt till att mer än varannan bil som registrerades var laddbar (52%).

I juni nyregistrerades 25 636 personbilar vilket var en minskning med 27,8% jämfört med juni 2021. Största märke var Kia med 12,7% av registreringarna, därefter Volvo med 12,1% och Volkswagen med 11,4% andel. Hittills under 2022 har 142 539 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 16,4% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 16,3% i juni jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 627 lätta lastbilar i juni. Största märke var Volkswagen med 22,8% av registreringarna, därefter Renault med 19,0% och Ford med 14,7% andel. Hittills under 2022 har 16 711 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 22,2% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i juni för 56% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 32,1% elbilar och 23,9% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 74 833 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,5% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 40,5% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i juni med 5% jämfört med juni 2021 och landade på totalt 8 231 bilar. Största elbilsmärke var Tesla med 24,9% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 11,7% och Kia med 11,5% andel.

I juni nyregistrerades 6 128 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 33% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 32,9% av den totala volymen laddhybrider. Därefter BMW med 11,0% och Mercedes-Benz med 10,1%.

Nyregistreringar Juni 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 25 636 -28% 142 539 -16%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 627 -16% 16 711 -22%
Tung lastbil(>16t) 501 -1% 2 635 -9%
Släp 5 535 -27% 26 411 -20%
Husbil 457 -23% 1 811 -34%
Övrigt 4 751 +2% 29 056 +6%
TOTAL 39 507 -24% 219 163 -15%

Försäljning nya bilar

I juni månad levererades 23 636 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 23,5% jämfört med juni 2021. Flest nya bilar sålde Kia med 13,3% marknadsandel, därefter Volvo med 12,3% och Volkswagen med 10,9%.

Hittills under 2022 har 125 605 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 16,4% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 23 636 125 605
Utveckling vs 2021 (%)        -23% -16%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -7 276 -24 555

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i juni 11 958 nya bilar vilket är en minskning med 9,4% jämfört med juni 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 18,5% marknadsandel, därefter Toyota med 10,0% och Volkswagen med 9,0%. Privatleasingandelen var i juni 51%.

Hittills under 2022 har 68 966 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 6,3% jämfört med 2021.

Privatmarknaden       Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 11 958 68 966
Andel av totalmarknaden 51% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -9% -6%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -1 241 -4 620

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med hela 49,1% i juni jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 6 694 bilar. Största märke var Volkswagen med 15,4% marknadsandel, därefter Tesla med 15,2% och BMW med 11,7% andel.

Hittills i år har 35 991 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 34% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 6 694 35 991
Andel av totalmarknaden 28% 29%
Utveckling vs 2021 (%) -49% -34%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -6 461 -18 883

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i juni med 20,7% jämfört med juni 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 59 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      Juni 2022 YTD 2022
Antal bilar 30 653 178 962
Utveckling vs 2021 (%) -21% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -8 020 -38 111
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 59 dagar 60 dagar