Ulf Stefansson, som är jurist hos Fordonsjuristen klargör vad som gäller för reparations- och underhållstjänster av motorfordon.

Regler för underhållsservice av fordon

En korrekt utförd service kräver att verkstaden följer tillverkarens anvisningar, använder godkänt material och rätt verktyg, samt har nödvändig kompetens.

Underhållsservice för fordon är en kritisk aspekt för att säkerställa att ett fordon förblir säkert och funktionsdugligt över tid. En service anses vara fackmässigt utförd så länge verkstaden följer de specifikationer och anvisningar som fordonstillverkaren har framtagit. Detta inkluderar användning av rätt verktyg och godkänt material samt att verkstaden innehar den kompetens som krävs för att utföra arbetet. Dessa krav regleras av Konsumenttjänstlagen och Verkstadens Reparationsvillkor.

En viktig aspekt är att alla verkstäder inom den europeiska marknaden har rätt att utföra underhållsservice på ett fordon utan att äventyra nybilsgarantin. Detta är fastställt i EUförordning 461/2010, vilken omfattar vertikala avtal för försäljning och tillhandahållande av reparations- och underhållstjänster för motorfordon. Syftet med förordningen är att säkerställa ett tillräckligt konkurrensskydd på eftermarknaden inom EU.

För bilägare är det av yttersta vikt att spara de stämplade serviceprotokollen, då dessa dokument bekräftar att underhållet har utförts enligt tillverkarens anvisningar och inom de angivna serviceintervallen. Protokollen ska stämplas av verkstaden och bör lagras i en servicebok, som kan vara antingen digital eller i pappersformat.

Det är dock inte ett krav att dessa dokument måste lagras i tillverkarens digitala servicebok för att servicen ska anses vara fackmässigt utförd. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i ett ärende från 2018 fastställt att underhållsservice anses fackmässigt utförd även om den inte är registrerad i tillverkarens digitala servicebok. Enligt ARN finns det inget krav på att service måste registreras elektroniskt, och avsaknaden av sådan registrering innebär inte ett fel enligt konsumenttjänstlagen.

Fordonsjurister rekommenderar dock att man registrerar service i en servicebok, oavsett om den är digital eller på papper. Ett exempel på en fristående aktör som tillhandahåller digital lagring av servicedata för alla biltillverkare är Digital Servicebook.

Trenden med digital registrering av servicedata ökar, vilket är positivt då det bidrar till att minska mätarfusk, ett problem som kostar miljarder årligen inom EU. Med fler auktoriserade verkstäder som blir allbilverkstad, förväntas behovet av digitala serviceböcker att öka kraftigt.