Rejäl uppgång för elbilar i april

I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört med förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktionskapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent.

Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, enligt en rapport från BIL Sweden.

– Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i mars inför att bonusen skulle minska med i genomsnitt 10 000 kronor och elbilarna minskade då elbilskunden inväntade bonushöjningen. Den höjda bonusen, från 60 000 till 70 000 kronor, gav en kraftig uppgång för elbilarna som nådde det näst högsta antalet i aprilregistreringarna. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för ökningen, medan fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Att elektrifieringen nu slagit igenom visas även genom att det är en elbil som är månadens mest registrerade personbil, vilket även inträffade i december 2020. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar till 43,1 procent i april jämfört med 22,6 procent ifjol. Hittills i år uppgår andelen till 37,1 procent, säger Mattias Bergman VD BIL Sweden.

Registreringarna av lätta lastbilar har präglats av en kraftig ryckighet. Under årets första kvartal, dvs inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 lätta lastbilar. I april registrerades endast 1 904 nya lätta lastbilar, en minskning med 23,4 procent jämfört samma månad i fjol som då påverkades av Coronapandemin och minskade med 39 procent. Sammantaget uppgår uppgången under årets fyra första månader till drygt 91 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 18,7 procent under april månad och till 4,4 procent under årets fyra första månader.

Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 16,6 procent i april jämfört med samma månad i fjol. Under årets fyra första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 5,6 procent. Under perioden januari till april har de första ellastbilarna över 16 ton, nio fordon, kunnat skönjas i registreringarna efter höstens lanseringar,

Nyregistreringarna av bussar ökade med en procent i april och har hittills i år ökat med 26,6 procent, dock från en låg nivå.

Sammanfattning av nyregistreringarna april 2021, jämfört med april i fjol

2021 2020 % 21/20
Personbilar   21 873 18 916      +15,6%
Andel laddbara personbilar  43,1%    22,6%
Varav:
Laddhybrider     4 563  3 230      +41,3%
Elbilar     4 869  1 040    +368,2%
Lastbilar, totalt     2 519  2 970       -15,2%
Varav:  
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton     1 904 2 485       -23,4%
Tunga lastbilar, över 16 ton     526   451        +16,6%
Bussar, totalt        100      99   +1,0%