Rekord för andelen laddbara bilar i november 

Registreringarna av nya personbilar minskade med 12,9 procent i november jämfört med november i fjol visar statistik från BIL Sweden. Trots att registreringarna minskade så visar detta på en fortsatt återhämtning efter den stora nedgången under årets andra kvartal. Desto större ökning är det för laddbara bilar. Hittills i år har 77 000 laddbara bilar registrerats vilket är en ökning med 116 procent. Detta innebär att laddbara bilar nu är populärare än både bensin- och dieselbilar.

– Det är glädjande, men samtidigt riskerar regeringens och samarbetspartiernas olika styrmedelsförslag att bromsa upp den positiva utvecklingen under nästa år. Det är viktigt att komma ihåg att november i fjol var en stark månad, till följd av att många passade på att köpa ny bil innan årsskiftet då den nya testmetoden WLTP infördes i Bonus-malussystemet. Hittills i år har personbilsregistreringarna minskat med 16,4 procent, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.

Andelen laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, fortsätter att ligga på höga nivåer och svarade för 38,7 procent av personbilsregistreringarna i november. Det är åter rekord för en enskild månad och en väsentligt högre andel än i november förra året då laddbara bilar uppgick till 14 procent, enligt BIL Sweden.

Jämfört med ifjol har antalet laddbara bilar hittills i år ökat med 116 procent, där laddhybriderna står för den största uppgången med 158 procent samtidigt som elbilarna ökat med 52 procent. I antal handlar det om en ökning med 77 000 laddbara bilar.