Bild: Pexels

Rekordhöga nyregistreringar av bilar i augusti

Nyregistreringar av personbilar i Sverige sköt i höjden med 16 procent i augusti, en ökning främst pådriven av de stora orderböcker som ackumulerats under pandemin, enligt en ny rapport från Mobility Sweden. Men nyförsäljningen visar ett dystrare scenario, särskilt i ljuset av en borttagen klimatbonus.

I augusti registrerades 23 871 nya personbilar, en markant ökning jämfört med samma period förra året. Detta trots att antalet nyregistrerade personbilar för året som helhet minskat med 0,4 procent jämfört med de första åtta månaderna 2022. Förbrukningen av bilar har inte återhämtat sig till nivåerna före pandemin; volymen hittills i år ligger 39 200 bilar under motsvarande period 2019.

Elbilar och Laddbara Fordon i Fokus

En betydande del av nyregistreringarna, 60 procent, var laddbara bilar, varav 41 procent var elbilar. Företagskunder stod för majoriteten av dessa nyregistreringar. Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, betonar att trots de normaliserade leveranstiderna, behöver privatmarknaden mer stimulans för att hålla jämna steg med företagens efterfrågan.

Ökning Även för Lastbilar

Anmärkningsvärt är en nästan fyrdubblad ökning i nyregistreringar av tunga lastbilar, vilket tillskrivs de nya EU-reglerna om färdskrivare. Även lätta lastbilar såg en ökning i registreringar, med 32 procent jämfört med augusti 2022.

Framtid och Implikationer

Sofia Linder uppmanar regeringen att göra fortsatta satsningar på klimatomställningen, särskilt med tanke på den svaga nyförsäljningen på privatmarknaden. Hon ser också behovet av att fortsätta att stärka Sveriges konkurrenskraft genom implementering av kostnadseffektiva och långsiktiga styrmedel inom transportsektorn.

Sammanfattning

Trots höga nyregistreringsvolymer i augusti, drivna av tidigare order, pekar nyförsäljningen neråt, särskilt på privatmarknaden. Detta ökar behovet av statliga insatser för att främja en hållbar och konkurrenskraftig mobilitet i Sverige.