Foto: Pixabay

Rekordsvag försäljning av begagnade bilar

Försäljningen av begagnade bilar fortsätter att bromsa in. I första kvartalet sjönk försäljningen med närmare 42 000 bilar till den lägsta siffran sedan 2014. Återigen var det fossildrivna bilar som tyngde marknaden. Försäljningen av laddbara bilar gick däremot i motsatt riktning och såg den kraftigaste ökningen någonsin.

För tredje kvartalet i rad sjönk försäljningen av bilar på den svenska andrahandsmarknaden. Totalt såldes 281 681 bilar under första kvartalet fördelat på bilhandeln, privatmarknaden och företag. Det är 41 686 färre transaktioner jämfört med året innan och den lägsta siffran som registrerats under ett kvartal sedan mätningarna startade 2014.

– Vi ser just nu en väldigt volatil marknad. Försäljningen speglar i mångt och mycket den ekonomiska utvecklingen och allmänna oron som finns i samhället. Precis som vi såg när pandemin bröt ut, när människor ställs inför plötsliga händelser såsom ett krigsutbrott blir man avvaktande vare sig man ska köpa eller sälja sin bil, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

En annan faktor är raset för nyregistreringar, menar han.

– När nybilsmarknaden gör trögt märks det direkt på andrahandsmarknaden eftersom det görs färre bilbyten.

Daniel Odsberg tror ändå att försäljningen så småningom kommer ta fart.

– Vi väntar oss att konsumenterna kommer kompenseras för de högre bränslepriserna och andra fördyringarna och att det kan sätta fart på marknaden. Det är ju inte så att transportbehovet har minskat bara för att det kostar mer att fylla tanken eller att handla på ICA i dag än det gjorde för några månader sedan.

I samtliga län registrerades en minskad försäljning. Störst var minskningen i Östergötland (-15,3 %) samt i Örebro och Dalarnas län (-15,0 %). Även exporten föll kraftigt (-13,4 %).Elbilar ökade 200 procent158 296 bensin- och dieselbilar bytte ägare under det första kvartalet. En minskning med 14,4 procent jämfört med året innan. Försäljningen av laddbara bilar gick däremot i motsatt riktning och såg den kraftigaste ökningen någonsin (+94,2 %). Mest ökade försäljningen av elbilar (+201,3 %).

– Ökningen sker från ganska låga nivåer, men det är roligt att se då vi vet att det finns en stark efterfrågan på laddbara bilar på andrahandsmarknaden. Utvecklingen gör att fler kan göra ett miljömedvetet val, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Försäljningsstatistik för begbilsmarknaden, Q1 2022

Län Q1 2022 Q1 2021 Förändring (%)
Stockholm 48 931 58 885 -13,6
Uppsala 9 831 11 153 -11,9
Södermanland 9 588 10 682 -10,2
Östergötland 12 550 14 814 -15,3
Jönköping 11 233 12 578 -10,7
Kronoberg 6 445 7 152 -9,9
Kalmar 7 902 9 244 -14,5
Gotland 1 837 2 062 -9,9
Blekinge 5 003 5 575 -9,3
Skåne 41 988 47 618 -11,8
Halland 10 160 11 286 -10,0
Västra Götaland 46 288 52 215 -11,4
Värmland 9 368 10 924 -14,2
Örebro 10 300 12 115 -15,0
Västmanland 8 938 9 954 -10,2
Dalarna 8 786 10 340 -15,0
Gävleborg 8 454 9 746 -13,3
Västernorrland 7 235 8 305 -12,9
Jämtland 3 712 4 164 -10,9
Västerbotten 6 811 7 686 -11,4
Norrbotten 7 240 7 742 -6,5
Län saknas 81 127 -36,2
Summa 282 681 324 367 -12,9
Drivmedel Q1 2022 Q1 2021 Q1 22 vs. Q1 21
Antal Andel Antal Andel +/- Antal +/- %
Bensin 158 296 56,0 184 939 57,0 -26 643 -14,4
Diesel 90 215 31,9 111 113 34,3 -20 898 -18,8
Etanol 9 689 3,4 11 016 3,4 -1 327 -12,1
Elhybrid 7 683 2,7 6 548 2,0 +1 135 +17,3
Laddhybrid 8 755 3,1 5 431 1,7 +3 324 +61,2
Gas 1 724 0,6 2 207 0,7 -483 -21,9
El 5 050 1,8 1 676 0,5 +3 374 +201,3
Övrigt 1 269 0,4 1 437 0,4 -168 -11,7

Om sammanställningen

Kvdbils statistik över begagnade bilköp i Sverige hämtas från Bilregistret via statistikföretaget Vroom.