Bild: Pixabay

Så här hittar du ledig parkering i Lund

Easypark lanserar i dagarna app-tjänsten ”Find” som ska leda bilister till gator som med hög sannolikhet har lediga parkeringsplatser. Detta ska bidra till mindre cirkulerande bilar i stan och därmed till att minska både köbildningar och avgasutsläpp.

LKP AB (Lunds kommuns parkerings AB) genomför nu satsningar för att säkerställa att stadens trafikplanering ligger i teknologisk framkant. Målet är att förbättra stadens trafikflöde för att nå högre effektivitet, hållbarhet och livskvalitet för stadens medborgare.

– I grunden handlar det om att invånarna ska kunna ta sig från punkt A till B så snabbt och smidigt som möjligt. Systemet bidrar till minskad söktrafik, som minskar köerna, vilket i sin tur minskar utsläppen från fossildrivna fordon. Ett digitalt ekosystem ökar även möjligheterna för datadrivna beslut, och möjliggör i sin tur att man enkelt kan se var och hur åtgärder kan sättas in för att göra flödet i trafiken bättre, säger Paul Myllenberg, VD på LKP.

I appen får föraren tillgång till en detaljerad karta som visar, timme för timme, var det finns lediga parkeringsplatser med hjälp av färgmarkeringar. Parkörer med elbil kan även hitta lediga laddstationer genom appen.

I lund kan man även parkera med appen Mobill parkering, Mobills app har även en tjänst som gör att man kan ladda sin bil och betala för laddningen i appen.

Tjänsten Find bygger på år av forskning och utveckling av en smart mjukvara som samlar in data om trafik- och parkeringsflöden som sedan analyseras med hjälp av artificiell intelligens. Förutom att underlätta parkeringen för medborgare, ger den även staden möjlighet att se hur förändringar i parkeringsutbudet, exempelvis priser, regleringar och nya parkeringsplatser, påverkar tillgängligheten för stadens invånare.

– Med hjälp av Easypark kan städer nu få en omfattande översikt av sin parkeringssituation som inte varit möjlig tidigare. Med vår tjänst kan vi erbjuda en verktygslåda för det optimala trafikflödet och det är en avgörande del i byggandet av en hållbar stad. Tester har visat att vår Find-tjänst kan reducera tiden man letar efter en parkeringsplats med upp till 50 procent, vilket förenklar vardagen för bilister oerhört mycket. Jag är därför väldigt stolt över vårt samarbete med LKP, och det känns extra roligt att få lansera Find i en stad som verkligen ligger i teknisk framkant, säger Anders Bäck, Sverigechef på Easypark.