Bild: Pexels

Så tar vi hand om våra bilar – märke för märke

Den senaste kartläggningen från bilförmedlaren Kvdbil belyser en intressant trend om bilägare i Sverige: Audi-ägare visar sig vara mest engagerade i underhållet av sina fordon, med Volvo- och BMW-ägare inte långt efter. Detta framkommer av en undersökning genomförd av Kantar Sifo, som även avslöjar att omsorgen om bilen varierar betydligt beroende på ålder och geografisk placering.

En välskött bil är inte bara en fröjd för ögat, den kan även hålla längre och ha ett högre andrahandsvärde. Undersökningen, som intervjuade 1447 personer mellan 18 och 79 år, avslöjade att cirka 49% av deltagarna anser att de tar väl hand om sina bilar, definierat som att ge sig själva minst en åtta i betyg på en tiogradig skala avseende regelbunden tvätt, service och övrigt underhåll.

Åldern visade sig spela en avsevärd roll i hur bilägare värderar bilvård. Äldre bilägare, speciellt de i åldersgruppen 56-79 år, uppgav i större utsträckning (62%) att de ägnar stor omsorg åt sina bilar, jämfört med endast 39% av de som är mellan 18-34 år.

Mellan olika bilmärken syns betydande skillnader. Audi-ägare toppade listan med 67% som gav sig själva höga betyg för bilvård, tätt följda av Volvo och BMW-ägare med 57% respektive 56%. I det lägre spektrumet fanns Toyota, Renault och Mercedes med 35%, 39% och 39% respektive.

Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, kommenterade resultaten och uttalade att det inte var överraskande att ägare av premiummärken var bland de som lade mest energi på bilvården.

Geografiskt sett visade undersökningen på tydliga skillnader. I Jämtland och Västernorrland gav 58% av bilägarna sig själva högt betyg i bilvård, jämfört med 55% i Stockholm och Malmö. Länen Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Gotland hade däremot den lägsta andelen bilägare som gav sig själva högt betyg i bilvård, med endast 39%.

Odsberg tillade att trots att storstadsbor generellt visade ett större engagemang i bilvården, så var det i Jämtland och Västernorrland man fann de mest välskötta och pedantiskt underhållna bilarna.

Undersökningen, som ägde rum mellan 12:e och 16:e januari 2023, ger en intressant insikt i svenska bilägares attityder till bilvård och understryker vikten av regelbundet underhåll för att bibehålla bilens värde och skönhet.