Bild: Pixabay

Sifo: De är viktigast när städerna planerar trafiken

Sju av tio svenskar tycker att cyklister och gående ska visas mer hänsyn när städerna bygger nya vägar. I botten på prioriteringslistan märks bland andra elsparkcyklister, taxichaufförer och lastbilsförare. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av bilförmedlaren Kvdbil.

Gående och cyklister prioriteras ofta högt vid trafikplanering i tätortsmiljö. Ändå tycker fler än sju av tio att deras behov och intressen inte tas tillvara tillräckligt. Hela 74 procent anser att infrastrukturen ska planeras, utformas och skötas för att ge plats åt ett ökande antal cyklister. Motsvarande siffra för gående är 72 procent. Efter cyklister och gående är det bussar och bilar som flest tycker bör visas större hänsyn när trafikfrågor diskuteras, en ny väg byggs eller en befintlig väg byggs om (49 resp. 48 %). Längst ner på listan återfinns lastbilsförare (29 %), taxichaufförer (28 %), mopedister (26 %), elsparkcyklister (26 %), motorcyklister (25 %), mopedbilförare (23 %) och traktorförare (21 %).

– Att det är många som vill se ökade satsningar för cyklister och fotgängare kommer inte som någon överraskning. Jag hade däremot väntat mig högre siffror för busstrafiken och för lätta eldrivna mikromobilitetsfordon som sparkcyklar och mopeder, vilket det just nu storsatsas på i många städer. Kollektivtrafiken missgynnas nog av coronapandemin medan jag kan tänka mig att elsparkcyklarna straffas av den mörka olycksstatistiken och mängden felparkeringar, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Men det finns geografiska skillnader. Mest positiva till att cyklister och fotgängare får mer plats i stadens rum är man i Övre Norrland (81 resp. 83 %) och i Malmö (84 resp. 76 %). Starkast stöd för bilen hittas i Övre Norrland (53 %) medan det är lägst i Norra Mellansverige (41 %). Även i Stockholm (49 %), Göteborg (51 %) och Malmö (50 %) är det fler som vill se satsningar på bilen än genomsnittet.

– Trängsel och brist på parkeringar, som dessutom är dyra, är vardag för bilister i våra storstäder. Samtidigt utgår nästan alla åtgärder från att bilåkandet och framkomligheten med bil ska minska. Att varannan storstadsbo tycker att bilen borde visas mer hänsyn i trafikarbetet är ett tydligt medskick till politikerna inför valet i höst, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Fråga: Vilken trafikgrupp borde samhället ta större hänsyn till vid trafikplanering i städerna?

Trafikgrupp Totalt Kvinnor Män
Bilister 48 % 46 % 50 %
Lastbilsförare 29 % 26 % 33 %
Taxichaufförer 28 % 28 % 28 %
Bussförare 49 % 51 % 48 %
Cyklister 74 % 75 % 73 %
Mopedister 26 % 26 % 26 %
Motorcyklister 25 % 24 % 27 %
Gångtrafikanter 72 % 74 % 70 %
Elsparkcyklister 26 % 26 % 26 %
Traktorförare 21 % 20 % 22 %
Mopedbilförare 23 % 23 % 23 %
Vet ej 9 % 10 % 8 %

Prioritering av trafikgrupper uppdelat på riks- och storstadsområden, topp 3

Bilister

Övre Norrland – 53 %Småland med öarna – 52 %Göteborg – 51 %

Lastbilsförare

Övre Norrland – 44 %Småland med öarna – 33 %Sydsverige – 30 %Östra Mellansverige – 30 %

Taxichaufförer

Övre Norrland – 36 %Mellersta Norrland – 33 %Sydsverige – 31 %

Bussförare

Övre Norrland – 63 %Småland med öarna – 55 %Östra Mellansverige – 52 %

Cyklister

Malmö – 84 %Övre Norrland – 81 %Sydsverige – 80 %

Mopedister

Övre Norrland – 29 %Mellersta Norrland – 29 %Malmö – 27 %Sydsverige – 27 %Östra Mellansverige – 27 %

Motorcyklister

Mellersta Norrland – 31 %Övre Norrland – 29 %Småland med öarna – 28 %

Gångtrafikanter

Övre Norrland – 83 %Malmö – 76 %Sydsverige – 76 %

Elsparkcyklister

Östra Mellansverige – 30 %Övre Norrland – 28 %Stockholm (riksområde) – 27 %Västsverige – 27 %

Traktorförare

Mellersta Norrland – 24 %Sydsverige – 23 %Övre Norrland – 23 %

Mopedbilförare

Mellersta Norrland – 29 %Stockholm (riksområde) – 24 %Sydsverige – 24 %Västsverige – 24 %Övre Norrland – 24 %Stockholm (storstadsområde) – 24 %

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 27-30 augusti 2021. Totalt intervjuades 1054 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.