Bild: Pixabay

Sifo: Så slår kostnadsökningarna mot landets bilister

En Sifo-undersökning genomförd av bilförmedlaren Kvdbil visar att fyra av tio bilister har tvingats ändra sina vanor på grund av den försämrade ekonomin. Enligt undersökningen är den vanligaste åtgärden att köra bilen mindre för att spara på bränsle. Men det finns också de som har tagit till mer drastiska metoder, såsom att byta till en billigare bil eller dra in på verkstadsbesöken.

En av anledningarna till detta är de höga drivmedelspriserna, men enligt Daniel Odsberg, försäljningschef på Kvdbil, är det inte bara detta som har gjort bilen dyrare. Han menar att också höga räntor på billån och leasingavgifter har påverkat bilägarnas ekonomi.

För att minska bilkostnaderna rekommenderar Odsberg att byta till en billigare modell med lägre milkostnad samt att minska bränsleförbrukningen genom att planera körningen och köra mer ekonomiskt. Att samåka med andra är också ett utmärkt sätt att spara på milen.

Undersökningen visar också att låginkomsttagare påverkas mer av den försämrade ekonomin än högavlönade. Elbilsägare klarar sig dock bäst i den nya situationen, enligt Odsberg. Trots vinterns prischock på el är driftskostnaden fortfarande klart lägre för en elbil än för en bensin- och dieselbil. Detta gör att elbilsägare inte behöver fundera lika mycket över sina körvanor som andra bilister.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att den försämrade ekonomin har påverkat många bilägares vanor. För att minska bilkostnaderna rekommenderas det att byta till en billigare modell, minska bränsleförbrukningen och samåka med andra. Elbilsägare klarar sig dock bäst i den nya situationen eftersom driftskostnaderna fortfarande är klart lägre än för bensin- och dieselbilar.

 

 

Regenerate response

Fråga: Har det försämrade ekonomiska läget påverkat ditt bilägande?

Totalt 20 000-24 999 kr/mån 25 000- 34 999 kr/mån 35 000-49 999 kr/mån 50 000 kr/mån eller mer
Ja, jag har bytt till en bil som är billigare att äga 4 % 2 % 5 % 4 % 4 %
Ja, jag planerar att byta till en bil som är billigare att äga 4 % 1 % 5 % 4 % 4 %
Ja, jag kör mindre för att spara på drivmedel 29 % 44 % 30 % 28 % 17 %
Ja, jag väntar med att serva den 4 % 2 % 3 % 5 % 1 %
Ja, jag har sålt bilen 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Ja, annat 3 % 4 % 2 % 4 % 4 %
Nej 60 % 47 % 58 % 58 % 73 %
Vet ej 1 % 2 % 2 % 0 0 %
Ja (summering) 39 % 49 % 40 % 42 % 27 %

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 12–16 januari 2023. Totalt intervjuades 1020 bilägare i åldern 18–79 år, varav 1020 personer som har tillgång till bil. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.