Foto: Pexels

Sifo: Stora skillnader när kvinnor och män väljer bil

Kvinnor och män har vitt skilda preferenser när de väljer bil. Medan bilens säkerhet är viktigast för kvinnorna är det prislappen som i första hand avgör köpet för männen. För männen är det till och med viktigare att bilen rullar problemfritt än att den är säker att åka i. Det visar en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil.

När Kvdbil och Kantar Sifo frågade 1 028 personer i åldrarna 18-79 år vad som är viktigast i valet av bil så syntes stora skillnader. Medan kvinnorna prioriterar säkerheten är pris och ägandekostnad viktigast för männen.

I undersökningen svarade tre av tio män (33 %) att de i första hand väljer bil utifrån ekonomi. Ungefär lika många kvinnor (34 %) svarade att säkerheten är viktigast. Näst viktigast hos männen var driftsäkerhet (20 %) och först på tredje plats kom säkerheten (19 %). För kvinnorna följdes säkerhetsaspekten av ekonomi (24 %) och miljö (14 %). Både kvinnor och män var överens om att bilens färg och design är minst viktig.

– Kvinnor tycker framför allt att bilen ska vara praktisk och prisvärd. De värderar trafiksäkerhet och miljöargument högre än män som drivs mer av status och identitet. För en del män kan motorstorlek eller mängden tekniska funktioner till och med vara en dealbreaker, även om de egentligen inte alls har de behoven, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Det här är viktigast när kvinnor väljer bil

1. Säkerhet (34 %)

2. Pris/ägandekostnad (24 %)

3. Miljö (14 %)

4. Driftsäkerhet (11 %)

5. Teknik/prestanda (4 %)

6. Design/färg (2 %)

Det här är viktigast när män väljer bil

1. Pris/ägandekostnad (33 %)

2. Driftsäkerhet (20 %)

3. Säkerhet (19 %)

4. Teknik/prestanda (10 %)

5. Miljö (9 %)

6. Design/färg (2 %)

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9-12 mars 2021. Totalt intervjuades 1028 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.