Bild: Kvdbil

Sifo: Svenskarna splittrade om slopad miljöbilspremie

Åsikterna går isär om det var rätt eller fel av regeringen att skrota miljöbilsbonusen. Nära hälften av svenskarna är negativa, var fjärde tycker att det var bra medan resten är neutrala eller osäkra. Det visar en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil.

Ett av den nya regeringens första beslut var att skrota den bonus på upp till 70 000 kronor som följt med köpet av en ny elbil eller laddhybrid. Beslutet motiverades med att kostnaden för att äga och köra dessa bilar nu börjar bli jämförbar med bensin- och dieselbilar. Men svenskarna är splittrade.Nära varannan (45 %) menar att bonusen borde varit kvar medan ungefär var fjärde (23 %) tycker att regeringen gjorde rätt. Några demografiska skillnader syns inte i svaren, däremot framgår att de med höga inkomster är mest kritiska. Av de som tjänar 50 000 kronor eller mer i månaden tycker hela 55 procent att det var fel att ta bort bonusen. Motsvarande siffra i inkomstspannet 20 000-24 999 kronor är bara 32 procent.

– Det finns två läger här. Vi har de som ser bonusen som en viktig pusselbit för att bilindustrin ska fortsätta ställa om och påskynda resan mot ett fossilfritt Sverige, sedan har vi de som tycker att bonusen fungerat som ett bidrag till rika konsumenter, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Samtidigt kan man tolka att många tycker frågan är svår. Så många som 33 procent uppger att de är neutrala eller helt enkelt inte kan bestämma sig.

Svalare intresse för nya elbilar

De cirka 1 400 intervjupersonerna har även fått svara på hur deras intresse för att köpa eller leasa en ny elbil påverkats av den slopade bonusen. Svaren är sannolikt inte vad politikerna hoppades att höra. Bara en av fyra (28 %) känner lika stort sug i dag. I stället lockas fler av tanken att skaffa en begagnad elbil, eller för den delen en traditionell bensin- eller dieselbil. För båda dessa köp har intresset ökat med omkring 6 procent, visar undersökningen.– Jag kan inte säga att jag är förvånad. Bonusen har varit ett viktigt incitament för många och nu är det dessutom kärva tider. För att inte tillväxten av nya elbilar ska bromsa in, eller rentav tvärnita, kommer industrin behöva möta konsumenternas nya verklighet. När Tesla för några veckor sedan sänkte priserna kraftigt gick en chockvåg i branschen. Det är bara en tidsfråga innan vi får se samma drag från konkurrenterna. Många kommer nog också ställa om produktionen och fokusera på billigare modeller, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Fråga: Vad tycker du om att miljöbilspremien tagits bort?

Totalt

20 000-24 999 kr/mån

25 000- 34 999 kr/mån

35 000-49 999 kr/mån

50 000 kr/mån eller mer

Bra

23%

27%

25%

21%

27%

Dåligt

45%

32%

43%

48%

55%

Vet ej

33%

41%

32%

30%

18%


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 12–16 januari 2022. Totalt intervjuades 1447 personer i åldern 18–79 år, varav 1020 personer som har tillgång till bil. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.