Bild: DEFA

Skattefri elbilsladdning på jobbet

I en nyligen offentliggjord förändring av inkomstskattelagen kommer laddning av elbilar på svenska arbetsplatser inte längre att vara skattepliktigt. Syftet med denna reform är att underlätta övergången till en fossilfri fordonsflotta genom att uppmuntra till arbetsresor med laddbara fordon snarare än mindre miljövänliga alternativ.

Martin Jonsson, verkställande direktör för DEFA Sverige och Executive Vice President för eMobility på DEFA, uttrycker sin entusiasm för denna förändring: “Det är väldigt goda nyheter – inte minst med tanke på de konsekvenser elbilsbranschen har sett efter att klimatbonusen togs bort.”

Tidigare klassades elektricitet som användes för laddning på jobbet som en skattepliktig förmån, om inte anställda betalade marknadspris för det till sin arbetsgivare. Detta förändras nu.

Beslutet är särskilt betydelsefullt för de som kör eldrivna fordon till och från arbetet, där laddning på arbetsplatsen ofta är en förutsättning. Jonsson förklarar att DEFA, som nyligen har lanserat marknadens smartaste laddbox, redan har sett en ökning i affärsmöjligheter tack vare skattefriheten.

Denna tillfälliga skattefrihet gäller fram till 30 juni 2026 och förutsätter att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag är dock inte berättigade till denna fördel.

Regeringen förväntar sig att den nya lagändringen kommer att minska den administrativa bördan för både arbetsgivare och anställda, samtidigt som den potentiellt minskar växthusgasutsläppen från trafiksektorn.

Enligt regeringen kan den nyligen införda skattefriheten öka antalet arbetsgivare som installerar laddpunkter på sina arbetsplatser. Jonsson från DEFA är överens om att det finns många fördelar för arbetsgivare att erbjuda sina anställda möjligheten att ladda sina fordon på arbetsplatsen, särskilt med tanke på den övergripande belastningen på landets energisystem.

“Sett till belastningen av vårt energisystem är det bäst att elbilar laddas när de naturligt står stilla, vilket de gör under en arbetsdag”, förklarar Jonsson. Denna utveckling markerar ett viktigt steg framåt för den pågående elektrifieringen av transportsektorn i Sverige.