En viktig del i arbetet med att göra SkiStars destinationer mer hållbara är att öka tillgången på laddstolpar för elbilar.

SkiStar ökar antalet elbilsladdstolpar på samtliga destinationer

En viktig del i arbetet med att göra SkiStars destinationer mer hållbara är att öka tillgången på laddstolpar för elbilar. Genom ett beviljande av bidrag från Klimatklivet kommer SkiStar att till vintersäsongen kunna öka antalet laddpunker på samtliga svenska destinationer.

– Majoriteten av våra gäster kommer till våra destinationer med bil, där fler och fler går över till elbilar. Därför är det viktigt att säkerställa att gästerna också har bra tillgång till laddmöjligheter när de besöker oss. Målet är att under kommande vintersäsong ha minst 150 nya laddstolpar på plats på både våra svenska och norska destinationer, säger Fanny Sjödin, hållbarhetschef på SkiStar.

Med Klimatklivets beviljande av bidrag till satsningen på laddstolpar för elbilar så kommer SkiStar att kunna installera totalt 66 publika laddare, vilket ger en besparad klimatnytta på totalt 143 ton Co2 per år. Installationerna kommer att fördelas på SkiStars destinationer i Vemdalen, Sälen och Åre.

Arbetet pågår även med att säkerställa ytterligare laddstationer på destinationerna samt i anslutning till SkiStars olika boenden, t ex via SkiStar Vacation Club.

– I takt med elektrifieringen i samhället så hoppas vi också att laddinfrastrukturen i hela landet utvecklas inom snar framtid, så att gästerna också enkelt och smidigt kan ladda sin bil på sin resa till oss så att fler också har möjlighet att resa hållbart. Det är också en viktig del i vårt arbete med att minska vår totala klimatpåverkan fram till 2030 och skapa hållbara fjällupplevelser för våra gäster, avslutar Fanny Sjödin.

Fossilfritt Sverige träffas i Stockholm idag

SkiStar deltar tillsammans med branschorganisationen Svenska skidanläggningars organisation (SLAO), Fossilfri Konkurrenskraft Jämtland Härjedalen och Fossilfri Konkurrenskraft Dalarna i Fossilfritt Sveriges arbete med färdplanen att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Det övergripande målet för skidbranschen är att erbjuda fossilfri skidåkning med positiva effekter på folkhälsa, sysselsättning och cirkulär resursanvändning. Idag träffas nätverket för en heldagskonferens i Stockholm för att diskutera genomförandet av färdplanen. https://fossilfrittsverige.se/

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona. De åtgärder som beräknas ge störst minskning av växthusgaser per investerad krona är de som får stöd. Ansökan görs via Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/klimatklivet/