Bild: Pixabay

Smart laddbox är den viktigaste faktorn vid val av laddbox hemma

Informationsportalen Laddsmart har nyligen genomfört en enkätundersökning bland privatpersoner för vad som är viktigast vid val av laddbox hemma. Undersökningen visar att smart laddbox är viktigast när man väljer laddbox. Resultatet visar också bl.a. att majoriteten gör sin egen efterforskning på nätet och att rekommendationer och tester och spelar spelar roll vid valet av laddbox.

I ett led i att fira över 200 000 unika hemsidebesökare till Laddsmart.se sedan start, genomförde Laddsmart en enkätundersökning bland de privatpersoner som varit i kontakt med tjänsten. Temat är vad privatpersoner anser är viktigt vid köp av laddbox hemma. På en skala på 1 till 5 som representerar skalan “instämmer inte alls” till “instämmer helt”, fick privatpersoner svara på olika påståenden huruvida dessa är viktiga vid köp av laddbox hemma. Genomsnittet på svaren används som rapporterad svarspoäng.

De övergripande resultaten presenteras nedan.

Smart laddbox med dynamisk lastbalansering är viktigast

Den funktionalitet som är absolut viktigast är att laddboxen kan kopplas upp mot internet, med 4,5 svarspoäng. Inte långt bakom hamnade inkludering av dynamisk lastbalansering (4,4 svarspoäng) och att laddboxen erbjuder smarta funktioner som t.ex. schemaläggning av laddning (4,3 svarspoäng). En funktionalitet som är minst viktig är den om RFID, med enkätundersökningens lägsta svarspoäng på 2,9.

Extern informationsinhämtning är viktigt

Vid köp av laddbox är rekommendationer från grannar är inte särkilt viktigt, med sitt låga svarspoäng med 2,3. Däremot är det mycket viktigt att laddboxen har fått bra betyg i olika tester (4,3 svarspoäng), samt viktigt med rekommendationer från jämförelsesajter, likt Laddsmart (3,8 svarspoäng).

Gärna snabb installation, och helst av lokal installatör

Snabb installation är relativt viktigt med 3,3 svarspoäng, och möjligheten till lokal installatör är desto viktigare med sina 3,7 svarspoäng. Carl Ponnert, medgrundare på Laddsmart kommenterar: “Detta är inte är särskilt förvånande då många känner en osäkerhet kring själva installationen vad som ingår, när installationen utförs o.s.v., och då kan det ibland kännas bättre att vara i direktkontakt med en lokal installatör. Men i praktiken behöver det inte vara bättre.”

Gärna snygg laddbox men olika färger ej nödvändigt

På den lite mjukare frågan kring design, så gav de tillfrågade personerna i snitt 3,2 till påståendet att det är viktigt att laddboxen är snygg. Endast 2,4 svarspoäng tilldelades påståendet att tillgängligheten i flera olika färger på laddboxen var viktigt.

Avslutningsvis, kommentarer Carl Ponnert från Laddsmart: “Vissa svar var väntade, som t.ex. inkludering av dynamisk lastbalansering är väldigt viktigt, men att RFID-funktionalitet var relativt oviktigt var något nytt för oss Dessutom är det intressant att det är mycket tydligt att privatpersoner numera föredrar en smart laddbox, vilket skiljer sig något från vad vi märkte av när vi började med Laddsmart för snart 1,5 år sedan. Resultatet är högst sannolikt en konsekvens av den ökade efterfrågan att optimera laddningen med dagens höga elpriser.”