Bild: Stena Recycling

Stena Recycling rustar för att återvinna fordonsbatterier

Med en ökande elbilsförsäljning och stigande efterfrågan på råvaror för batteritillverkning höjs kraven på att batterierna ska kunna återvinnas i större utsträckning.

Stena Recycling satsar därför på att bli en ledande aktör inom återvinning av fordonsbatterier i Europa. Initialt investeras en kvarts miljard kronor i en ny anläggning i Sverige där 95 procent av ett batteri ska kunna återvinnas. Samtidigt investeras 100 miljoner kronor i batteriuppsamlingscentraler i Europa.

EU-kommissionen har lämnat förslag på en ny batteriförordning som bland annat ställer krav på att batteritillverkarna ska använda återvunnet material i tillverkningen av batterier redan 2030 och att återvinningsföretag ska uppfylla både generella återvinningsnivåer för hela batteriet samt specifika återvinningsgrader för viktiga metaller såsom litium, kobolt, koppar och nickel.

– Den föreslagna EU-förordningen, i kombination med den ökande elektrifieringen av fordon och andra produkter, innebär att trycket kommer vara enormt stort på att hitta lösningar för att återvinna batterier. Stena Recycling kommer därmed få en nyckelroll i fordonsindustrins elektrifieringsprocess. Marknaden för batteriåtervinning är på stark frammarsch och uppskattas vara värd globalt 260 miljarder kronor inom 10 år, säger Marcus Martinsson, Product Area Manager Batteries på Stena Recycling Group.

Stena Recyclings återvinningsprocess möjliggör på sikt återvinning av mer än 95 procent av ett uttjänt batteri. Värdefulla mineraler så som kobolt, litium och nickel kommer att kunna tas tillvara och användas i tillverkningen av nya batterier med mycket hög återvinningsgrad. Den nya anläggningen kommer att ha kapacitet att återvinna 10 000 ton batterimaterial per år.

Syftet med den föreslagna EU-förordningen är att stärka den cirkulära ekonomin och värdekedjan för batterier inom EU samt att ställa krav på hållbarhet och säkerhet för de batterier som finns tillgängliga på den europeiska marknaden.

– Det cirkulära perspektivet måste vara utgångspunkten även i återvinningen av fordonsbatterier. Att använda återvunnet material i produktionen är ett av de mest effektiva sätten att minska miljöpåverkan och ta tillvara resurser. Vi blir en möjliggörare i fordonsindustrins omställning till cirkularitet, säger Marcus Martinsson.

Frågan om batteriåtervinning uppmärksammas även av myndigheter och Stena Recycling fick i fjol 70,7 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten, som har gått till bygget av anläggningen.

Den nya anläggningen byggs i Halmstad och planeras att vara igång under våren 2023.