Bild: STILRIDE

STILRIDE’s elmotorcykel revolution

Med ambitionen att förändra stålproduktion från grunden startas i dag ett strategiskt samarbete mellan STILRIDE och Outokumpu. Samarbetet presenteras officiellt under den internationella stålmässan Blech Expo i Stuttgart och har som mål att hitta mer miljövänliga lösningar i allt från produktion till konstruktion inom stålindustrin.

I och med partnerskapet utökas samarbetet mellan de bägge företagen som pågått sedan STILRIDE var ett forskningsprojekt. Outokumpu är sedan tidigare den utvalda leverantören av stål till STILRIDEs första egna produkt, elmotorcykeln STILRIDE 1.

– Vi ser många likheter mellan vår och Outokumpus syn på framtiden för branschen vad när det kommer till möjligheter och krav på miljöanpassningar. I och med det här samarbetet kan vi dra fördelar av varandras kunskap, men också gemensamt pressa oss själva att våga ta större kliv framåt, säger Jonas Nyvang, medgrundare och vd för STILRIDE.

I grunden för arbetet finns Outokumpus rostfria Circle Green stål på ena sidan och STILRIDEs unika och patenterade tillverkningsmetod STILFOLD på andra. Inom ramen för samarbetet planeras det för gemensamma fallstudier samt försäljnings- och marknadsföringsinitiativ riktade mot primärindustrierna. Man understryker en gemensam strävan att främja hållbara lösningar inom fordons- och mobilitetssektorn med ett starkt engagemang för miljöansvar och innovativa industriella tillämpningar.

En första fallstudie som illustrerar användningen av hållbart, rostfritt stål i STILRIDE 1 lanseras i samband med stålmässan Blech Expo i Stuttgart. Fallstudien är en del av en artikelserie som kommer att publiceras i större, tysk media. Samtidigt lanseras även en gemensam case-video och en ”Climate Performance Potential Analysis” som visar att STILRIDE 1 har potentialen att markant sänka mängden CO2-utsläpp jämfört med elmotorcyklar som produceras på traditionellt sätt i Asien. 

STILRIDE-chassit står redan för en reduktion på över 50% jämfört med konkurrenterna. Med lågkolstål från Outokumpus Circle Green är potentialen för koldioxidreduktion enorm. Kombinationen av lättviktsvikta strukturer med lågkolstål är framtidens tillverkning, säger Christian Engene, hållbarhetsexpert på Remanufaktur.