Volkswagen har tagit fram statistik över kommunernas andel elbilar och installerade laddpunkter per kommun. Foto: Volkswagen

Stor skillnad i kommunernas elektrifieringstakt

Kommunerna spelar en viktig roll i att driva elektrifieringen framåt, en ny kartläggning från Volkswagen Sverige visar att ansvaret kommunerna tar för omställningen av den svenska bilflottan varierar kraftigt.

Det finns stora skillnader över landet i antal kommunala elbilar och laddpunkter. Kävlinge kommun toppar listan med 73 procent elbilar i den kommunala bilparken. I toppen ligger också Öckerö och Vaggeryd med 61 respektive 53 procent elbilar.Men omkring 90 kommuner saknar helt elbilar i den kommunala fordonsparken. Medianandelen för samtliga kommuner i Sverige ligger på låga 2,9 procent elbilar.

– Jag vill verkligen lyfta fram Kävlinge, Öckerö och Vaggeryd för att de visar vägen i elektrifieringen. Vi har gjort den här kartläggningen eftersom studier visar att den kommunala bilparkens inriktning och antalet laddpunkter har inverkan på invånarnas bilval, vilket särskilt gäller mindre kommuner, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige.

– Kommunerna är en viktig drivare av elektrifieringen, deras verksamhet är en del av folks vardag och de har dessutom relativt stor konsumentkraft när de upphandlar bilar. Det håller inte att nästan var tredje kommun fortfarande saknar elbilar. De offentliga bilparkerna borde visa vägen till 2030 då hela trafiksektorn ska ha minskat utsläppen med 70 procent.Strömstad är den kommun som har flest laddpunkter per invånare med 18 punkter per 1 000 invånare. Den finns ett bevisat samband mellan antalet laddpunkter och invånarnas benägenhet att välja elbil. Åre kommun kommer näst högst när det gäller laddpunkter per invånare. På tredje plats kommer Sigtuna. Bland storstadskommunerna kommer Stockholm på plats 34 tätt följd av Göteborg på plats 35, båda med cirka 2 laddpunkter per 1 000 invånare.

– Det är inte bara kommunerna som avgör hur många laddpunkter det byggs på en viss ort, men det är ändå viktigt att lyfta fram toppkommunernas insats, i detta fall Strömstad, Åre och Sigtuna. Kommunerna har en viktig roll som lokal pådrivare och samverkanspart gentemot andra aktörer, säger Sten Forsberg.

Volkswagen har tagit fram statistik över kommunernas andel elbilar och installerade laddpunkter per kommun. Statistiken innefattar nästan Sveriges alla 290 kommuner och sammanfattas i rapporten Kommuntoppen.