I slutet av 2022 var 197 709 elbilar i trafik i Sverige. Det innebär en ökning med nästan 80 procent jämfört med året innan.

Stort genombrott för elbilarna under 2022

I slutet av 2022 var 197 709 elbilar i trafik i Sverige. Det innebär en ökning med nästan 80 procent jämfört med året innan. Det följer av elbilarnas stora genombrott bland nyregistrerade personbilar, där var tredje bil var en elbil. Det visar ny statistik från Trafikanalys.

– 2022 var året då elbilarna verkligen fick sitt genombrott. Andelen elbilar uppgick till 32 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar, jämfört med 18 procent under 2021. Andelen elbilar i trafik är 4 procent. Omställningen tar tid, dels på grund av det stora antalet personbilar som är i trafik, dels på grund av att en personbil i genomsnitt är 20 år gammal när den skrotas, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Var tredje elbil är registrerad i Stockholm

Var tredje elbil i landet är registrerad i Stockholms län, totalt 63 710 elbilar. Därmed är 7 procent av alla personbilar i trafik i Stockholms län elbilar. Elbilarna ökade mest i Västernorrlands län, där antalet elbilar mer än fördubblades under 2022.

De bilar som enbart drivs med bensin utgör hälften, 50 procent, av alla personbilar i trafik, även om andelen sakta minskar (-2 procentenheter). Högst andel bensinbilar i trafik har Gotlands län med 64 procent.

Minskad biltäthet

Biltätheten har minskat något, 474 personbilar i trafik per 1 000 invånare i slutet av 2022 jämfört med 477 året innan. Gotland hade högst biltäthet med 603 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 396 personbilar per tusen invånare.

Uppgifterna är hämtade ur Sveriges officiella statistik Fordon i län och kommuner 2022. Ladda ned statistiken för hela landet här.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området.