Bild: Zaptec

Svenska elbilsägare efterfrågar längre räckvidd

En ny Sifo-undersökning, utförd på uppdrag av laddboxföretaget Zaptec, har visat att en majoritet av elbilsägare i Sverige vill ha längre räckvidd och fler lättillgängliga laddstationer.

Enligt undersökningen upplever 90 procent av elbilsägarna någon form av räckviddsångest. Trots en betydande ökning av laddstationer runt om i landet under de senaste två åren, med en uppgång på 54 procent enligt data från elbilsstatistik.se, känner en stor del av de tillfrågade ändå en oro över räckvidd.

Axel Philipson, VD på Zaptec Sverige, kommenterade undersökningens resultat: “Resultatet i den här undersökningen visar tydligt att infrastrukturen för laddning av elbilar behöver byggas ut ännu mer i Sverige. Räckviddsfrågan är också avskräckande för nya tänkbara elbilsköpare: 15 procent av de som inte äger en laddbar bil svarar att det främsta skälet är de långa avstånden mellan laddstolparna på vägarna.”

Dessutom visade undersökningen att över en fjärdedel av elbilsägarna, 27 procent, alltid försöker ladda sin bil om en laddare finns tillgänglig. Det finns också en utbredd kritik mot det nuvarande systemet vid laddstationerna, där en app krävs för att ladda bilen. 56 procent av de tillfrågade önskar att det fanns fler laddpunkter som inte kräver en app.

För att lösa detta arbetar Zaptec med att utveckla en ny standard för kommunikation mellan bil och laddstation, känd som ISO 15118. Enligt Philipson kommer denna nya teknik att inkludera Plug&Charge-funktionalitet, som gör det möjligt att ladda en bil utan att behöva använda en app för att starta processen.

Philipson avslutade: “Det ska vara enkelt och säkert att ladda sin elbil. Ju närmare man har en bra laddare desto tryggare kan man känna sig i att bilen har laddning när man behöver använda den.”

Denna undersökning markerar ännu en milstolpe i Sveriges väg mot elektrifiering, men visar också tydligt att det finns utmaningar som fortfarande behöver övervinnas för att öka acceptansen och användningen av elbilar i landet.