Antalet laddstationer behöver öka markant

Varannan bil laddningsbar om 10 år, för att kunna möta den stora expansionen behöver antalet laddstationer öka markant.