Bild: bildelar-online.se

Tesla och hållbarhet: hur elfordon kan hjälpa miljön

Hållbarhet är ett ämne som vid det här laget har varit högrelevant under en lång tid, och det finns inga tecken på att detta kommer ändras. Med hållbar utveckling avses strävan att tillfredsställa behoven för alla som lever på jorden idag, utan att det sker på bekostnad av kommande generationers tillvaro.

En viktig del i detta är att värna om miljön och minska utsläpp samt annat miljöförstöring. Det är till följd av detta som eldrivna fordon börjat produceras i större mängd och tagit en större marknadsandel. Ett av de främsta bilmärkena när det gäller just elbilar är Tesla – det är det nog få som har missat. I den här artikeln ska vi ta en närmare titt på Tesla ur ett miljöperspektiv.

Tesla och hållbarhet

Tesla har precis som vi nämnde en framträdande position på elbilsmarknaden och de anses av många vara banbrytande på flera olika plan. För att bibehålla den positionen och vara förtroendeingivande är det förstås väldigt viktigt att de tar hållbarhetsarbete på allvar. På deras egen webbplats kan man bland annat läsa om Teslas målsättning att “påskynda världens övergång till hållbar energi” och vilka åtgärder de vidtar för att uppnå detta.

En av dessa åtgärder är deras arbete med att skapa bilar med noll koldioxidutsläpp. De gör också materialval under såväl tillverkning av bilar som vid det faktiska byggandet av deras fabriker för att minska miljöpåverkan. De strävar även efter att använda förnybara energikällor såsom sol- och vindkraft i produktionen av deras fordon.

Hur Tesla-fordon bidrar till en bättre miljö

Även om Tesla har som ambition att genomgående applicera ett miljötänk i det mesta de gör så är deras största bidrag till en mer hållbar värld de fordon de säljer. Dessa utgör alternativ till bilar med klassiska förbränningsmotorer och är mer skonsamma för miljön. Att så är fallet när det gäller själva körningen är kanske uppenbart, men även om man ser det ur ett livscykelperspektiv så utsläppen från elbilar klart mindre.

Med livscykelperspektiv menas att man tittar på hur mycket utsläpp en bil är ansvarig för under såväl produktion som användning och återvinning. Även om storskalig industriell produktion av alla sorters fordon i nuläget är förknippat med negativ miljöpåverkan i någon utsträckning så blir det totala avtrycket alltså mindre från en elbil, i jämförelse med ett fordon som drivs på bensin eller diesel.

I takt med att batterier får ännu längre hållbarhet och produktionsmetoderna blir mer sofistikerade så kommer detta avstånd av allt att döma växa ännu mer till elbilarnas fördel. Redan nu så släpper exempelvis en Tesla Model 3 ut betydligt mindre föroreningar än motsvarande bensin- och dieselbilar i samma segment, och miljöpåverkan som dess batteri orsakar körs in redan efter 3 000 mil. Mer information om ämnet går bland annat att hitta i denna artikel om varför elbilar är bra för miljön från evify.se.

Produktion och avyttring av Tesla-batterier

En Tesla-bil drivs av ett batteri, och att tillverka samt avyttra ett batteri är förstås förknippat med viss miljöpåverkan. Detta är någonting som Tesla kontinuerligt arbetar med, och ett mål de har är att minimera den miljöskada som dessa processer medför. För att uppnå detta arbetar de bland annat med återvinning – 100 % av deras litiumbatterier går till återvinning när de nått en punkt där de inte längre kan användas.

Innan dess vidtar företaget dock åtgärder för att i så många fall som möjligt kunna förlänga batteriets livslängd istället för att återvinna det, då detta är ännu bättre för miljön. De arbetar också med att inkorporera mer miljövänliga material i sina batterier. Detta är en av de största utmaningar Tesla såväl som andra elbilstillverkare står inför, och vi har garanterat mycket spännande utveckling på området att se fram emot de närmaste åren.

Foto av ett batteri för en elbil hämtat från bildelar-online.se

Slutsats

Eldrivna fordon är mycket mer än bara en tillfällig trend på marknaden. Mer troligt är faktiskt att el inom ett antal år är det dominerande drivmedlet för personbilar. Detta tack vare de positiva effekter det har ur miljösynpunkt, vad gäller utsläpp både inom produktion och bruk.

Tesla är på många sätt pionjärer och banbrytande på området. De gör ett bra jobb med att utåt kommunicera sina värderingar och visioner, samtidigt som de också tillverkar fordon som uppskattas av konsumenterna. I och med att hållbarhet är en av de största samhällsfrågorna i modern tid är många nya innovationer från Tesla och andra fordonstillverkare garanterat att vänta i framtiden.