Bild: Etron

Tierps Energi & Miljö satsar på cirkulär bevattning med eldriven lösning från E-TRON

För att minska användandet av färskvatten vid bevattning gav Tierps Energi & Miljö uppdraget till E-TRON AB att utveckla ett elfordon där vattnet istället kan pumpas upp från sjö eller vattendrag.

Resultatet blev PRO Litium AQUA. Ett eldrivet arbetsfordon som har en vattentank inbyggd i chassit och en egenutvecklad lösning med en vattenpump monterad på en flytboj som pumpar upp vattnet till fordonets tank.

– Det är i stort sett bara Sverige som tillåter bevattning med färskvatten från nätet. Övriga Europa fyller vatten från sjö, damm, bäck och å. Det är bra att Tierp nu tar på sig ledartröjan för en mer cirkulär bevattning, säger Henrik Gunnarsson som är försäljningschef på E-TRON AB.

Funktionen demonstreras i denna film

Om PRO Litium AQUA

PRO Litium AQUA är ett smidigt och robust eldrivet arbetsfordon utvecklat i Sverige. Fordonet har en vattentank på 600 eller 800 liter inbyggd i chassit och kan utrustas med lösningar för ogräsbekämpning, klottersanering eller bevattning. Fordonet är konstruerad för nordiska förhållanden med fokus på säkerhet, hållbarhet och arbetsmiljö.

Topphastigheten ligger på 30 km/h vilket gör att det endast krävs AM-behörighet eller traktorkort för att få framföra fordonet.