Bild: Unsplash

Tredubblad försäljning av eldrivna lätta lastbilar

Försäljningen av eldrivna lätta lastbilar i Sverige tredubblades i mars. Från 102 bilar i mars 2021 till 337 i mars i år. Marknadsandelen är därmed 9.8 %. För hela första kvartalet är ökningen 261 %, från 331 till 872 eldrivna lätta lastbilar, vilket ger en marknadsandel på 8.6 %. Det visade 2030-sekretariatets sammanställning för eComExpo.

– De eldrivna lätta lastbilarna går som tåget! Det förbättrar möjligheterna att nå 2030-målet om en fossilfri fordonsflotta. Det säger 2030-sekretariatets Mattias Goldmann.

– Nu säljs fler laddbara än icke-laddbara personbilar, och senast 2025 kommer samma sak att gälla de lätta lastbilarna. Mobility Sweden* förutspår 17 procent laddbara lätta lastbilar redan i år, vilket vi ansluter oss till.

Bland de eldrivna lätta lastbilarna är det skifte på toppen, med Renault Kangoo som etta med 181 nyregistreringar första kvartalet mot 158 för Peugeot Expert och 89 för Maxus E-Deliver. På topp-20 är hela 10 modeller nya för året.

2030-sekretariatet uppmanar politiken att värna och stimulera omställningen.

– Att mycket snabbt sänka högsta bonus för ren eldrift vore dumt, och pristaket för bonus bör vara högre eller helt slopas för nyttofordon.

För tunga lastbilar redovisas ingen liknande månadsstatistik, men trenden är densamma och de första eldrivna tunga lastbilarna är helt nya i trafiken,

– Utöver det som syns i statistiken väljer åtskilliga åkerier att köra sina dieseldrivna lastbilar på HVO eller RME, med en betydande klimatnytta jämfört med att köra fossilt, säger Mattias Goldmann.