Bild: Movs Technology Group / Urban Benefit

Urban Benefit leder vägen för framtida förmånscyklar

I ett samhälle där hållbarhet och hälsa blir allt viktigare för både individer och företag, presenterar Urban Benefit och MOVS Technology Group en banbrytande lösning för förmånscyklar. Denna nyutvecklade helhetslösning är resultatet av ett unikt samarbete med förmånsportalen Benify, vilket öppnar upp för miljömedvetna transportalternativ för över en miljon anslutna svenskar.

Urban Benefits nya plattform erbjuder inte bara en chans att välja hälsosammare och grönare transportmedel, utan är även designad för att smidigt integrera med befintliga förmånsportaler som Benify. Detta tillvägagångssätt säkerställer att anställda lätt kan ta del av förmånscyklar, vilket underlättar övergången till cykelpendling.

Projektets mål är att göra cykeln till det främsta valet för pendlare i Sverige och eventuellt i hela Norden, vilket understöds av de statliga subventioner och skatteförmåner som introducerades 2022 för att uppmuntra till en mer hållbar livsstil. Dessa incitament har redan sett en ökad efterfrågan på förmånscyklar, en trend som förväntas växa med detta nya initiativ.

Joel Heister, vice VD för Benify, poängterar att samarbetet med Urban Benefit inte bara förstärker Benifys position som en ledande leverantör av anställningsförmåner, utan även möter kundförväntningarna på att företag ska agera mer miljömedvetet. Genom detta partnerskap svarar Benify på kundernas växande krav på hållbarhet och stödjer samtidigt folkhälsan.

Peter Klangsell, grundare av Movs Technology Group och Urban Benefit, uttrycker optimism om att deras gemensamma ansträngningar kommer att leda till en mer utbredd användning av cyklar för pendling, tack vare en kombination av statliga insatser och innovativa företagssamarbeten. Detta initiativ markerar en signifikant milstolpe i strävan efter en hållbar och hälsosam framtid för Sverige.