Bild: Autoexperten

Utbildning inom högvoltsfordon för Autoexpertens verkstäder

Autoexperten utökar utbildning inom högvoltsfordon nationellt, samarbetar med gymnasiala fordonsprogram för att stärka teknisk kompetens och främja framtidens bilägande.

Autoexperten tar steg mot framtiden genom att intensifiera sin satsning på utbildning inom högvoltsfordon, ett initiativ som omfattar samtliga cirka 360 verkstäder inom kedjan. I samarbete med KGK Academy har de redan genomfört grundläggande utbildningar i Sollentuna, men planerar nu att expandera detta initiativ nationellt. Detta görs genom att utbildningen “Högvolt steg 2” kommer att turnera i Sverige, med uppskattningsvis 40 unika utbildningstillfällen planerade över hela landet.

Denna mobila utbildningsstrategi är tänkt att inte bara höja kompetensen inom kedjans verkstäder utan också att stärka kopplingen mellan verkstäderna och lokala gymnasiala fordonsutbildningar. Genom att integrera utbildningssessionerna i gymnasieskolornas befintliga lokaler och erbjuda kostnadsfri utbildning för lärarna, strävar Autoexperten efter att göra fordonsprogrammen mer attraktiva och framtidssäkra dem mot den växande marknaden för eldrivna fordon.

Sanna Smolander, konceptutvecklare på Autoexperten, betonar kedjans långa tradition av att välkomna alla typer av fordon i deras verkstäder och deras engagemang i att stödja omställningen från fossila bränslen till elektrisk drift. Hon ser denna nya satsning som en naturlig förlängning av Autoexpertens grundläggande filosofi om tillgänglighet och service över alla fordonstyper.

Det övergripande målet med detta utbildningsinitiativ är att förbereda verkstäderna på den ökande efterfrågan av underhåll och service för högvoltsfordon. Detta samtidigt som man stärker den tekniska kompetensen bland nästa generations mekaniker genom ett nära samarbete med utbildningsinstitutioner. Med en ökad kunskap om eldrivna fordon kan Autoexpertens verkstäder fortsätta att erbjuda högkvalitativ service som motsvarar de teknologiska framstegen inom fordonsindustrin.