Foto: Skånsk Energi

Vad kostar det att ladda en elbil?

Du är inte ensam om att undra vad det kostar att ladda en elbil. Skånsk Energi reder ut frågan och förklara vad det kostar, varför det är så och även passa på att ge lite tips på hur du kan ladda elbilen billigare.

Så räknar du ut vad det kostar att ladda bilen

Att räkna fram hur mycket det kostar att ladda en elbil är lite klurigare än att beräkna hur mycket du behöver betala för en full tank bensin, diesel eller gas. Fast SÅ svårt är det inte

Vi utgår här från att räkna fram hur mycket du behöver betala per år för att ladda din elbil och laddkostnaden per mil. Då är det framför allt fyra parametrar som spelar in:

  1. Hur mycket el din elbil använder
  2. Hur långt du kör
  3. Hur du väljer att ladda din elbil
  4. Vad du betalar för din el

Hur mycket el använder din elbil?

För att ta reda på vad det kostar att ladda din elbil behöver vi ta hänsyn till hur mycket el din bil använder. Olika elbilar förbrukar olika mycket el. Ett vedertaget genomsnitt är att en elbil drar cirka 2 kilowattimmar (kWh) el per mil.

Hur långt kör du?

Enligt Statistiska Centralbyrån kör en svensk personbil i genomsnitt 1 100 mil om året (2020), så låt oss utgå från det. Har du en annan siffra som du vet passar bättre på dig, så peta in den i uträkningen istället.

Hur laddar du din elbil?

Ja, här är den enskilt största möjligheten för dig att själv påverka vad det kostar att ladda en elbil. Kort sagt: ladda hemma! Har du möjlighet att skaffa en egen laddbox där du bor, gör det. Du kommer att tjäna på det. Offentliga laddplatser är ofta snabbare men dyrare, inte sällan mycket dyrare, jämfört med att ladda hemma. Fast, även med egen laddbox hemma finns skillnader. Du kan välja en laddboxmodell som laddar snabbare, men då behöver också en större elektrisk säkring till, och med större säkring bli elen dyrare. Detta är viktigt att ta hänsyn till för att veta vad den faktiska kostnaden för att ladda elbilen blir.

Vad betalar du för din el?

Kostnaden för el består av elnätsavgift med energiskatt och elhandelsavgift. Elnätsavgiften består av en fast nättariff och en överföringsavgift per kWh och bestäms av ägaren till elnätet där du bor. Elhandelskostnaden bestäms av det elavtal du har, och priserna varierar dels mellan olika leverantörer, dels beroende på väder, årstid, världs- och marknadsläget.

Vad kostar det att ladda en elbil per mil – räkneexempel

Om vi utgår ifrån nätkostnaden i Skånska Energis elnät

  • Nättariff för en 20 amperes säkring: 5036 kr/år
  • Överföringskostnad på 18,75 öre/kWh + energiskatt på 45 öre/kWh: total rörlig kostnad 63,75 kr/kWh
  • Rörliga elpriset i april 2022: 147,46 öre/kWh
  • Antal mil per år: 1 100 mil
  • Kostnaden: 5,06 kr per mil

Så även med de osedvanligt höga elpriser vi har haft under de senaste månaderna ligger laddkostnaderna för en elbil långt under alla bränsledrivmedelspriser.

Tjäna på nattladdning med timprisavtal

Det finns faktiskt ett sätt för dig att minska vad det kostar att ladda elbilen hemma, men det kräver både tid och engagemang. Du kan i stället för ett rörligt, fast eller mixat elavtal välja ett timprisavtal. Med ett timprisavtal får du ett elpris per timme i stället för per månad. Det innebär att du betalar det pris som elen har precis när du använder den, varje enskild timme. Timprisavtal passar dig som har möjlighet att styra din elanvändning till de timmar på dygnet då elpriset är som lägst, vanligtvis på natten. Har du timprisavtal och kan ladda elbilen på natten i stället för dags- eller kvällstid kan du minska dina laddkostnader betydligt. Läs mer om timprisavtal här Timpris på el.

Välj en säker laddboxlösning

Skånska Energilösningar hjälper dig hitta den laddlösning som passar dig, din bil, ditt hem och dina behov bäst. Läs mer om att välja rätt laddbox här Säkert och enkelt med laddbox.

Räkna ut vad det kostar att ladda din elbil hemma

Här är en Excel-fil där du själv kan räkna fram ett ungefärligt pris per mil om du har rörligt/fast/mixat elavtal. Har du timavtal, då krävs det lite mer av Excel 🙂 alternativt använder du ett snittpris.

Notera att din årsförbrukning i hemmet är en del av din totala kostnad per mil. Din elnätsräkning innehåller både trolig årsförbrukning och nättariff – säkring och kostnad för elnät.