Bild: Pixabay

Var tredje registrering en elbil eller laddbar bil

Var tredje bil som registrerades i september var en elbil och laddbara bilar stod för över hälften av registreringarna. 55% av privatkunderna valde privatleasing som finansieringsalternativ.

I september nyregistrerades 22 440 personbilar vilket var en minskning med 21,4% jämfört med september 2020. Största märke var Kia med 12,8% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,2% och Volvo med 9,3% andel. Hittills under 2021 har 228 722 personbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 14,4% jämfört med samma period 2020.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 17,4% i september jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 981 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 16,8% av registreringarna, därefter Ford med 16,3% och Renault med 15,2% andel. Hittills under 2021 har 28 644 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en ökning med 38,5% jämfört med samma period 2020.

Laddbara bilar stod i september för mer än hälften av nybilsregistreringarna (54,3%). Av dessa var 33,1% elbilar och 21,2% bilar med laddhybridteknik. Hittills under 2021 har 96 848 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 42,3% av alla nyregistreringar. Under samma period 2020 stod laddbara bilar för 28,3% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 103% jämfört med september 2020. Av de 7 425 elbilar som registrerades på månaden var Tesla störst med 26,7% andel. Därefter Volkswagen 14,3% och Kia med 12,2% andel.

I september nyregistrerades 4 750 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 24% jämfört med samma månad 2020. Största märke var Kia som stod för 29,1% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 12,9% och Mercedes med 10,9%.

Nyregistreringar     September 2021   Utv vs. 2020 YTD 2021 Utv vs. 2020
Personbil 22 440 -21% 228 722    +14%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 981 -17% 28 644 +38%
Tung lastbil(>16t) 408 -10% 3 971    +11%
Släp 4 981 +6% 48 505    +9%
Husbil 189 -28% 3 849 +21%
Övrigt 3 111 -15% 57 582 -4%
TOTAL
                                   34 110
           -17%    351 345  +12%

Försäljning nya bilar

I september månad levererades 20 963 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 12% jämfört med september 2020. Flest nya bilar sålde Kia med 13,1% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,2% och Tesla med 9,4%.

Hittills under 2021 har 205 821 nya personbilar levererats vilket är en ökning med 12,9% jämfört med samma period 2020.

Försäljning nya bilar September 2021 YTD 2021
Antal bilar 20 963  205 821
Utveckling vs 2020 (%)        -12% +13%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)     -2 810 +23 568

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i september 12 524 nya bilar vilket är en ökning med 3,3% jämfört med september 2020. Största märke på privatmarknaden var Kia med 17,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 9,5% och MG med 8,8%. Privatleasingandelen var i september 55,1%.

Hittills under 2021 har 108 885 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en ökning med 14% jämfört med 2020.

Privatmarknaden       September 2021 YTD 2021
Antal bilar 12 524 108 885
Andel av totalmarknaden 60% 53%
Utveckling vs 2020 (%)  +3% +14%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) 397 +13 410

 Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 29% i september jämfört med samma månad 2020 och landade på totalt 5 737 bilar. Största märke var Tesla med 16,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,0% och Volvo med 11,1% andel.

Hittills i år har 67 992 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en ökning med 15,7% jämfört med samma period 2020.

Tjänstebilsmarknad*       September 2021 YTD 2021
Antal bilar 5 737 67 992
Andel av totalmarknaden 27% 33%
Utveckling vs 2020 (%)     -29%    +16%
Utveckling vs 2020 (antal bilar)         -2 345 +9 209

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i september med 1,8% jämfört med september 2020. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 56 dagar (median 22 dagar).

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      September 2021 YTD 2021
Antal bilar 36 048 328 795
Utveckling vs 2020 (%) -1,8% +7,8%
Utveckling vs 2020 (antal bilar) -670 +23 785
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 56 dagar 59 dagar