Ny vindkraftspark i Skellefteå, Sverige. Bild: Volkswagen

Volkswagen driver på utbyggnaden av förnybar energi

Volkswagen tar ytterligare ett stort steg mot sitt mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln. Märket investerar nu i en ny vindkraftpark i Skellefteå med en årlig kapacitet på cirka 100 GWh som kan förse motsvarande 27 000 hushåll med el.

Volkswagen har för avsikt att vara helt koldioxidneutralt fram till år 2050. Därför går företaget långt utöver elektrifieringen av bilen med sitt holistiska program ”Way to Zero” för att minska koldioxidutsläppen. Volkswagen är den första biltillverkaren att stödja utbyggnaden av förnybar energi i industriell skala – och kommer att driva på utbyggnaden av europeiska vindkraftparker och solenergianläggningar med cirka 40 miljoner euro fram till 2025.

Volkswagen har nu kommit överens om det hittills största projektet i sin portfölj med vindkraftverkföretaget wpd Onshore Aldermyrberget AB i Skellefteå. Volkswagens andel av vindkraftparken producerar ca 100 GWh el, vilket räcker till 27 000 hushåll. Därmed lever Volkswagen också upp till sitt ansvar som marknadsledare för elbilar i Sverige. I samband med nettokoldioxidneutral tillverkning av ID.-modellerna, tar nu Volkswagen ytterligare ett stort steg mot sitt mål om en koldioxidneutral användning av elbilar under hela livscykeln.

Samtidigt som övergången till e-mobilitet snabbas upp och ID.-familjen expanderas ytterligare, som en del av ACCELERATE-strategin, stödjer Volkswagen investeringar i vindkraftsparker och solenergianläggningar och ökar på så sätt mängden el från förnybara energikällor i elnätet. På så sätt förbättrar företaget ID.-familjens klimatavtryck och lägger grunden för en koldioxidneutral användning av den elektriska fordonsparken.

– Volkswagen är oåterkalleligt på väg mot nollutsläpp. Vi fokuserar på att minska koldioxidutsläppen och göra mobiliteten hållbar. Vi är den första biltillverkaren som stödjer utbyggnaden av förnybar energi i stor skala. E-mobilitet kan endast bidra effektivt till klimatskyddet om elbilarna hela tiden laddas med förnybar el, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.

Utöver vindkraftparken i Sverige kommer en ny solenergianläggning i Tramm-Göthen i nordöstra Tyskland att tas i drift i början av 2022. Det gemensamma projektet med energiföretaget RWE har cirka 420 000 solcellsmoduler och är det största oberoende solenergiprojektet i Tyskland. Därefter följer ytterligare ett 20-tal gröna elprojekt i länder som Spanien, Storbritannien och Finland fram till 2025.

Alla projekten ska tillsammans generera cirka sju terawattimmar extra förnybar el. Det motsvarar kapaciteten hos över 300 vindkraftverk och skulle kunna täcka den årliga förbrukningen för 600 000 hushåll.

En viktig faktor för att uppnå koldioxidneutral e-mobilitet är att konsekvent kunna ladda bilar med elektricitet som produceras helt från förnybara källor. Bara detta skulle minska CO2 -utsläppen med nästan hälften jämfört med EU:s vanliga elmix. Volkswagen erbjuder redan sina kunder förnybar el för laddning hemma och utmed vägarna (till exempel vid IONITY-laddningsstationer). Genom att göra dessa investeringar i utbyggnad av förnybara energislag går märket ett steg längre och stödjer skapandet av vindkraftparker och solenergianläggningar i Europa med störst försäljning av elbilar från Volkswagen.

– Vi tänker och agerar regionalt i våra projektbeslut. Vårt fokus ligger på att investera i förnybar energi, i synnerhet där elbilar från Volkswagen är särskilt populära bland kunderna. Vår andel i vindkraftparken i Sverige är därför ett logiskt steg. Med det hittills största projektet för förnyybar el i vår portfölj lever vi också upp till vårt ansvar som marknadsledare inom elbilar i Sverige, säger Andreas Walingen, strategichef på Volkswagen.

Med en marknadsandel på 20 % och 9 300 registreringar från januari till november 2021 är Volkswagen ledande inom elbilar i Sverige. ID.4 är den mest registrerade elbilen på den svenska marknaden hittills under 2021. Från januari till slutet av november har fler än 6 000 exemplar av den koldioxidneutral tillverkade modellen levererats till de svenska kunderna.

Sverige är alltså ett bra exempel på framgångarna med Volkswagens elbilsoffensiv och ID.-familjen i Europa: Volkswagen levererade omkring 290 000 elbilar till kunderna från januari till oktober – en trefaldig ökning jämfört med 2020.

”Way to Zero” fokuserar på hållbar tillverkning och användning av elbilar

Volkswagen har för avsikt att vara nettokoldioxidneutralt senast 2050. Det tillfälliga målet är att minska koldioxidutsläppen per bil med 40 procent i Europa till 2030 (baslinje: 2018). Därmed skulle en genomsnittlig Volkswagen släppa ut cirka 17 ton mindre koldioxid. Förutom att snabba på övergången till e-mobilitet, ska produktionen (inklusive leveranskedjorna) och driften av elbilar göras koldioxidneutral. Till detta ska läggas den systematiska återvinningen av högspänningsbatterier från gamla elbilar.

Hjärtat i ”Way to Zero”-programmet för att minska koldioxidutsläppen är märkets ACCELERATE-strategi som syftar till att öka takten i elbilsoffensiven. Målet är att helt elektrifiera den nya fordonsflottan. År 2030 kommer minst 70 procent av Volkswagens totala försäljning i Europa att vara helt eldrivna bilar, det vill säga mer än en miljon bilar. I Nordamerika och Kina bör andelen sålda elbilar uppgå till minst 50 procent. Dessutom kommer Volkswagen att lansera minst en ny elbil varje år.