Bild: Volkswagen

Volkswagen fördubblade de globala leveranserna av elbilar under 2021

Förra året levererade Volkswagen fler elbilar över hela världen än någonsin tidigare. Mer än 369 000 laddbara bilar (+73 procent jämfört med 2020), inklusive cirka 106 000 laddhybrider (+33 procent) och 263 000 helt eldrivna bilar (+97 procent), överlämnades till kunder under 2021. Volkswagen fördubblade därmed leveranserna av elbilar jämfört med föregående år.

– Volkswagen fortsätter att pressa på för övergången till eldrift trots det begränsade utbudet av halvledare. På mycket kort tid har vi nått en topposition i Europa för helt eldrivna bilar. Med vår ACCELERATE-strategi och utökningen av modellportföljen fortsätter vi att öka takten i elbilsoffensiven, säger Ralf Brandstätter, VD för märket Volkswagen.

Innan årets slut kommer ID. BUZZ att representera ännu en emotionell modell i vår ID.-familj.Volkswagen levererade under 2021 totalt cirka 4 897 000 bilar runt om i världen. Det är en minskning med cirka 8 procent jämfört med föregående år. Det eftersläpande utbudet av halvledare orsakade begränsningar i produktionen under hela året, vilket i slutändan hade stor inverkan på leveranssiffrorna.

– Volkswagen nådde en tillfredsställande försäljning under extremt utmanande förhållanden. De massiva effekter på produktionen som halvledarsituationen medförde kunde dock inte helt kompenseras under året. Trots detta visar vår rekordhöga orderstock på 543 000 bilar enbart i Europa – varav 95 000 bilar från eldrivna ID.-familjen – att efterfrågan på Volkswagen-bilar fortfarande är mycket hög, säger Klaus Zellmer, styrelsemedlem på Volkswagen med ansvar för försäljning och marknadsföring.

Andelen helt eldrivna bilar och laddhybrider nästan fördubblades till 7,5 procent av de totala leveranserna (2020: 4 procent). I Europa står dessa bilar nu för 19,3 procent av Volkswagens leveranser (2020: 12,6 procent).Volkswagen noterade en markant ökning av elbilsleveranser speciellt i USA, Kina och Tyskland. Var fjärde levererad Volkswagen i Tyskland var en laddhybrid. Elbilsoffensiven i Kina är på rätt spår även om leveransproblemen för halvledare mot slutet av året också påverkade de elbilar som tidigare prioriterats för produktion.Totalt levererades 77 100 helt eldrivna bilar (+437 procent) i Kina, däribland över 70 000 från ID.-familjen, vilket gör Volkswagen till en av de fem största elbilsleverantörerna i Kina. Ytterligare en betydande ökning planeras under 2022. Närmare 17 000 helt eldrivna bilar såldes i USA, nästan tjugo gånger mer än året innan. Detta gav Volkswagen en fjärdeplats bland elbilstillverkarna.

Volkswagens mest populära elbilsmodell i världen är SUV:en ID.4 som under sitt första år på marknaden levde upp till sitt namn som världsbil. ID.4 var den modell som oftast levererades av de 263 000 elbilar som såldes, följt av ID.3 (ca 76 000), e-up! (ca 41 500) och knappt 18 000 av ID.6, som Volkswagen endast erbjuder på den kinesiska marknaden.I Europa toppade ID.4 elbilslistorna i Sverige, Danmark, Finland och Irland. ID.4 rullades också ut i USA med nästan 17 000 leveranser. I Kina rankas bilen redan på andra plats bland helt eldrivna SUV:ar.

Största elbilsmärket i Sverige

Med sammanlagt 7 177 exemplar blev ID.4 den mest registrerade elbilen på den svenska marknaden. För första gången någonsin blev en renodlad elbil den mest registrerade Volkswagen-modellen i Sverige på årsbasis. Även ID.3 nådde en stark position med 3 384 exemplar. 28 procent av de totala leveranserna var en elbil.

– Vi har under året sett en stark utveckling mot elektrifiering och vi börjar närma oss en nivå där hälften av vår försäljning är rena elbilar. Det är glädjande att så många väljer att gå över till att köra helt på el. Både ID.3 och ID.4 tillverkas koldioxidneutralt och om kunden laddar med förnybar el kan vi alla göra en insats på vägen till noll utsläpp, säger Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige.

Totalt sett registrerade Volkswagen i Sverige 10 762 elbilar under 2021, vilket gav en marknadsandel på 18,7 % bland elbilarna. Det innebär att Volkswagen med god marginal blev det största elbilsmärket i Sverige.

Fokus på SUV:ar lönar sig – Golf fortfarande nummer ett i Tyskland

SUV:ar är det snabbast växande marknadssegmentet. Volkswagen har på ett systematiskt sätt anpassat sin portfölj efter denna trend i ett tidigt skede. SUV:ar står nu för mer än 40 procent av alla leveranser (föregående år: 34,8 %). Försäljningen i USA uppnådde den högsta nivån sedan 2013, där tre fjärdedelar av försäljningen var en SUV. I Tyskland behöll dock Golf sin topposition som den mest sålda bilen under 2021, trots den ansträngda situationen med halvledare.

Stabiliserad produktion under 2022

Volkswagen förväntar sig att åtminstone första halvåret av 2022 förblir mycket volatilt och utmanande på grund av ihållande leveransproblem för halvledare. Man räknar dock med att kunna stabilisera produktionen under året och minska sin höga orderstock så snabbt som möjligt.