Bild: Aneo

Aneo satsar på elbilsladdning i Sverige

Norska energikoncernen Aneo, den största och snabbast växande leverantören av elbilsladdning till bostadsrättsföreningar i Norge, expanderar nu till Sverige. Med huvudkontoret i Stockholm avser Aneo att ta sin framgångsrika affärsmodell till den svenska marknaden, i linje med den ökande försäljningen av elbilar i landet.

Sedan grundandet för fyra år sedan har Aneo Mobility tecknat avtal med 800 bostadsbolag och har installerat eller planerar att installera 80 000 laddstationer i Norge. Den nya svenska filialen, Aneo Mobility, ska driva företagets verksamhet i Sverige.

“Fossilfria elbilar kommer in på den svenska bilmarknaden med full fart och Aneo har ambitioner att vara förstahandsvalet för bostadsrättsföreningar, även här i Sverige. Därför bygger vi nu upp en verksamhet i Stockholm, där vi kommer att representeras av ett antal nya medarbetare under året”, säger VD för Aneo Mobility Norway, Stephan Juhl Nielsen.

Aneos framgångsrika affärsmodell i Norge bygger på konceptet med elbilsladdning som en tjänst. Kunden betalar ett fast månadspris för att ladda sin bil, baserat på sina behov, medan Aneo tar kostnaden och ansvaret för installation, drift och underhåll av anläggningen.

I Sverige, som är Nordens största land med över 10 miljoner invånare, förväntas andelen laddbilar öka från nuvarande 10% till 40% fram till 2030. Aneo planerar att inleda sin verksamhet i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, där behovet av elbilsladdning förväntas vara störst.

“Vi kommer att finnas där tillväxten och behovet av elbilsladdning är som störst och kommer initialt att fokusera på städerna Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd”, säger Margareta Törnblad, VD för Aneo Mobility Sweden AB.

Utöver att expandera sin elbilsladdningstjänst planerar Aneo också att öka sin förnybara energiproduktion i Sverige. Företaget äger redan två vindkraftparker i landet och utvecklar för närvarande en storskalig solcellspark i Jönköpings län, i samarbete med Sunnagruppen, som ska börja producera el under senare hälften av 2023.