Bild: Autoexperten

Autoexperten utbildar sina verkstäder kostnadsfritt i projektet Högvolt

Elbilsmarknaden expanderar och i takt med fler laddbara fordon ökar även trycket på verkstäder och dess servicetekniker att kunna ta emot högvoltsfordon.

– Det här är en säkerhetsfråga och inget vi är villiga att kompromissa om, därför ska utbildningen vara gratis, säger Hanna Bühlmann, Chef för Autoexpertens verkstadskoncept.

Autoexpertens projekt Högvolt har som syfte att säkerställa så att verkstäderna och dess medarbetare är redo för nästa stora steg på den fria eftermarknaden: att högvoltsfordon är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

Som medarbetare ska man kunna känna sig trygg i sitt arbete och kunden ska kunna känna sig trygg med att hens bil blir omhändertagen av en tekniker med rätt kompetens. Beroende på vilka typer av arbeten som teknikerna ska utföra, är utbildningskravet indelat i tre steg: * Steg 1, Instruerad Tekniker Elfordon* Steg 2, Fackkunnig elfordon * Steg 3, Fackkunnig elfordon med högre kompetensSom övrig medarbetare i verkstaden är kunskapskravet att vara utbildad enligt: * Informerad Person Elfordon (IPE)

– Eftersom vi vill att våra verkstäder ska vara redo för att ta emot den nya teknikens bilar så får alla Autoexpertenverkstäder utbildningarna IPE och Steg 1 gratis. Vi vill uppnå högre kompetens och större trygghet, något som är viktigt för såväl verkstadens personal som för kunden. Och vi vill ge våra verkstäder det här utan kostnad. avslutar Hanna Bühlmann.