Bild: Pixabay

Bilmarknaden januari 2023

Fjolårets starka slutspurtsmånader avspeglar sig i januari månads försäljning* som är ner med 32% i jämförelse med januari 2022, drivet av en vikande försäljning till privatkunden. Tjänstebilsmarknaden mer stabil men backar även den. Över hälften av personbilarna som registrerades var laddbara (52%), där elbilarna utgjorde 29% och laddhybrider 24%.

I januari nyregistrerades 14 592 personbilar vilket var en minskning med 26,5% jämfört med januari 2022. Största märke var Volvo med 20,8% av registreringarna, därefter Kia med 10,1% följt av Toyota med 9,8% andel.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 12,2% i januari jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 341 lätta lastbilar i januari. Största märke var Volkswagen med 28,3% av registreringarna, därefter Ford med 13,6% och Renault med 13,3% andel.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i januari för 52,2% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 28,7% elbilar och 23,5% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i januari med 19% jämfört med januari 2022 och landade på totalt 4 191 bilar. Största elbilsmärke var Volvo med 25,7% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Kia med 15,3% och Volkswagen med 9,3% andel.

I januari nyregistrerades 3 427 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 36% jämfört med samma månad 2022. Största märke var Volvo som stod för 39,0% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 17,2% och BMW med 12,8%.

Nyregistreringar Januari 2023 vs. 2022 YTD 2023 Utv vs. 2022
Personbil 14 592 -26% 14 592 -26%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 341 +12% 2 341 +12%
Tung lastbil(>16t) 458 +58% 458 +58%
Släp 1 949 -17% 1 949 -17%
Husbil 59 +23% 59 +23%
Övrigt 3 572 +-0% 3 572 +.0%
TOTAL 22 971 -18% 22 971 -18%

Försäljning nya bilar

I januari månad levererades 11 797 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en minskning med 31,9% jämfört med januari 2022. Flest nya bilar sålde Volvo med 15,8% marknadsandel, därefter Toyota med 11,8% och Kia med 11,1%.

Försäljning nya bilar Januari 2023 YTD 2023
Antal bilar 11 797 11 797
Utveckling vs 2022 (%) -32% -32%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -5 516 -5 516

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i januari 5 347 nya bilar vilket är en minskning med 48,4% jämfört med januari 2022. Största märke på privatmarknaden var Toyota med 18,5% marknadsandel, därefter Kia med 13,1% och Volkswagen med 8,9%. Privatleasingandelen var 48% i januari.

Privatmarknaden Januari 2023 YTD 2023
Antal bilar 5 347 5 347
Andel av totalmarknaden 45% 45%
Utveckling vs 2022 (%) -48% -48%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -5 023 -5 023

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden minskade med 7,6% i januari jämfört med samma månad 2022 och landade på totalt 4 259 bilar. Största märke var Volvo med 24,7% marknadsandel, därefter BMW med 12,9% och Kia med 10,9% andel.

Tjänstebilsmarknad* Januari 2023 YTD 2023
Antal bilar 4 259 4 259
Andel av totalmarknaden 36% 36%
Utveckling vs 2022 (%) -8% -8%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -348 -348

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i januari med 4% jämfört med januari 2022. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 73 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Januari 2023 YTD 2023
Antal bilar 25 527 25 527
Utveckling vs 2022 (%) -4% -4%
Utveckling vs 2022 (antal bilar) -1 094 -1 094
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 73 dagar 73 dagar