Bild: Pixabay

BONUSTAK PÅ 700 000 SEK INFÖRS I JULI 2022

Regeringen har beslutat att införa ett pristak på bonusen till elbilar och laddhybrider med ett nypris på 700 000 kronor. Kostar bilen mer än 700 000 kronor får köparen ingen bonus.

Det nya bonustaket införs för alla bilar som registreras från och med den 12 juli 2022. Undantaget är lätta lastbilar, som inte får ett maxtak för vad de får kosta för att få bonus.

Regeringen beslutade inte bara att ändra bonustaket utan även att skärpa bonusen. För laddhybrider minskas den högsta summan som betalas ut från 45 000 till 20 000 kronor den 12 juli 2022 medan det maximala bonusbeloppet för elbilar sänks från 70 000 till 50 000 kronor från och med 1 januari 2023.

Regeringskansliet har sammanfattad ändringarna som träder i kraft den 12 juli 2022 enligt nedan:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
  • det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre
  • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
  • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

Så ändras bonusen:

2021 2022 2023
Högsta bonus elbil (kr, max 25% av nypris) 70 000 70 000 50 000
Högsta bonus laddhybrid (kr) 45 000 20 000 10 000
Lägsta bonus laddhybrid (kr) 10 000 5 000 5 000
Gräns för att erhålla bonus (gCO2/km) 60 50 30

Källa: Regeringskansliet