Bild: Unsplash

Bränder ökar med laddbara batterier

Sverige har bevittnat en oroande trend: en 42-procentig ökning av bostadsbränder orsakade av laddbara produkter under de senaste fem åren. Enligt statistik från Elsäkerhetsverket, som har analyserat data från Räddningstjänsten mellan 2018 och 2022, ligger laddbara produkter bakom cirka 12 procent av de elrelaterade bränderna men står för hela 30 procent av bränder med allvarligt skadade.

Räddningstjänsten har under denna period gjort över 54 000 utryckningar för brand eller brandtillbud i byggnader, varav hälften inträffade i vanliga bostäder. En väsentlig orsak till ökningen är den snabba tillväxten av laddbara produkter i samhället, från elcyklar och elsparkcyklar till andra mindre elfordon.

Melker Lang från GPBM Nordic understryker att risken inte begränsas till bostäder, utan sträcker sig till offentliga miljöer och arbetsplatser. Med den växande populariteten av elcyklar – som utgör en femtedel av alla cykelköp i Norden – har vissa offentliga byggnader, såsom kontor och universitet, redan infört förbud mot att ladda batterier till mindre elfordon inom sina lokaler, hänvisande till särskilda laddningsrum med hög brandsäkerhet.

De största riskerna uppstår vid laddning av batterier. Ett skadat eller deformerat batteri kan börja brinna, och ett brinnande litiumjonbatteri avger giftiga gaser samt brinner med hög temperatur, vilket gör dem till potentiella brandorsaker.

Lang betonar vikten av att lära sig mer om säker hantering av litiumjonbatterier och skydd vid olyckor. Han påpekar att tidig detektion av brand är kritisk, eftersom brandvarnare kan varna för sent för att undvika inandning av farlig rök.

För att bekämpa dessa bränder har GPBM Nordic utvecklat CGS AVD, ett släckmedel speciellt framtaget för bränder i litiumjonbatterier. Detta släckmedel kan effektivt kapsla in och dämpa bränder samt begränsa eldens spridning. Lang föreslår att AVD-släckare bör finnas på alla offentliga platser där litiumjonbatterier laddas, för att snabbt kunna ingripa vid de första tecknen på brand.

Sammanfattningsvis understryker denna rapport behovet av ökad medvetenhet och förebyggande åtgärder för att hantera den växande risken för bränder relaterade till laddbara batterier i ett samhälle där deras användning blir alltmer utbredd.