Bild: DB Schenker/Scania

DB Schenker testar Scanias el-lastbil för fjärrtransporter

Efter tre års intensiv forskning inom E-Charge-projektet inleder DB Schenker nu testkörningar av Scanias mest avancerade helelektriska tunga lastbil i linjetrafik. Denna testperiod markerar en milstolpe för elektrifiering av tunga transporter i Sverige. De första körningarna sker på sträckan mellan Jönköping och Södertälje, där fordonet kommer att ersätta den nuvarande dieseldrivna lastbilen.

Anna Hagberg, Head of Network & Linehaul på DB Schenker, betonar vikten av detta initiativ. “För DB Schenker handlar det om att samla erfarenheter och insikter om helelektriska tunga fordon i långväga trafik. Elektrifiering av tunga fordon är avgörande för vår övergång till koldioxidneutrala transporter, då den tunga trafiken står för de största utsläppen,” säger Hagberg.

Höga krav på lastbil och laddinfrastruktur

Den nye el-lastbilen, med en kapacitet på 728 kWh från sju batterier, är designad för att klara de utmaningar som långa sträckor och tung last innebär. Lastbilen kommer att operera utan laddning på en sträcka av cirka 300 km, trots att den bär 64 ton GTW och är 24 meter lång. “Detta ställer höga krav på både fordonet och laddinfrastrukturen,” förklarar Hagberg. Laddningen av fordonet sker med ABB E-mobilitys högeffektsladdare på DB Schenkers terminaler.

Scania och E-Charge-projektet

David Gotthardsson, Concept Leader på Scania Pilot Partner, uttrycker sin entusiasm över att starta kundtester av företagets första långdistansbatterielektriska fordon med denna kapacitet. “Detta är en viktig milstolpe för oss,” säger Gotthardsson. Tony Sandberg, Vice President på Scania Pilot Partner, ser projektet som en unik möjlighet att samarbeta med olika intressenter för att testa och utveckla elektrifierade lösningar under verkliga förhållanden.

Samarbete för framtiden

E-Charge-projektet, som involverar 14 ledande aktörer inom fordonstillverkning, akademi, logistik, el och drivmedel, syftar till att påskynda utvecklingen av skalbara elektrifierade lösningar för tung långväga lastbilstransport. Gunnar Ohlin, projektledare för E-Charge på Lindholmen Science Park, betonar vikten av det täta samarbetet. “Detta samarbete gör att vi kan driva utvecklingen framåt och skapa en tydligare bild av hur framtidens elektrifierade transportlösningar kan se ut,” säger Ohlin.

För DB Schenker innebär detta pilotprojekt inte bara en betydande minskning av koldioxidutsläppen, utan också en möjlighet att utvärdera hur elektrifiering påverkar chaufförens arbetsdag. “Det ska bli oerhört spännande att ta lärdomar av detta pilotprojekt,” avslutar Hagberg.