Eldrivna arbetsfordon av märket PRO Litium 3800. Foto: E-tron

E-tron levererar eldrivna arbetsfordon till Växjö kommun

Som ett led i att bli helt fossilfria till 2030 har Växjö kommun nu fått leverans av fem stycken eldrivna arbetsfordon för användning inom skötsel av utemiljön. Samtliga fordon är av modellen PRO Litium 3800 från E-TRON AB. 

Växjö kommun har ambitionen att vara den ledande miljökommunen och var med och bildade föreningen Klimatkommunerna som idag har 40 medlemmar. En förening för kommuner och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete där syftet är att minska utsläppen av växthusgaser genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

Som ytterligare ett steg att nå sitt klimatmål har kommunen investerat i fem stycken eldrivna arbetsfordon PRO Litium 3800 för användning inom park- och gatuförvaltningen.

– Vi valde E-tron AB som leverantör då de kunde leverera produkter med hög kvalité och modern teknik. Något som var viktigt för oss var en leverantör som kunde lyssna till verksamhetens behov och anpassa produkterna utefter det specifika ändamålet. Det känns mycket roligt att fordonen nu är levererade. Fordonen kommer att vara med och sköta Växjös offentliga rum med bl.a. bevattning och transporter på ett klimateffektivt sätt, säger Sebastian Morin som är Planeringsingenjör på Tekniska Förvaltningen i Växjö kommun.

PRO Litium är ett fordonsmärke utvecklat i Sverige av marknadsledande E-TRON AB. Fordonen är konstruerade från grunden för att användas som arbetsfordon och finns i olika chassistorlekar. Gemensamt för alla modeller är:

  • Kraftigt chassi i rostfritt stål och aluminium
  • Konstruerad med bilkomponenter
  • Kraftiga bakaxlar för att klara tung last- och dragvikt
  • Koboltfria litiumbatterier LiFePO4
  • Liten vändradie

Stort fokus har lagts på en bra arbetsmiljö för föraren med bland annat servostyrning, eluppvärmda komfortstolar, ställbar ratt, hyttvärme, eluppvärmd fram- och bakruta, trepunktsbälte och komfortfjädring.

Två av fordonen har E-TRONs egna specialkonstruerade vattentankar med inbyggd pump och slangvinda som ska användas för bevattning.