Bild: Pixabay

Elbilar i framkant

I maj 2023 noterades en ökning av antalet nyregistrerade personbilar, med 29 384 bilar som registrerades under månaden, en ökning med 6 procent jämfört med samma period förra året. Trafikanalys offentliga statistik för nyregistrerade fordon per månad bekräftar detta.

Dessa siffror visar att även om det råder fortsatta utmaningar på grund av långa leveranstider och avvecklandet av bonusen för elbilar, står fortfarande eldrivna fordon i framkant. Elbilar stod för 2 313 nyregistreringar under maj, vilket innebär att de stod för hela 40 procent av alla nyregistrerade personbilar. Detta gör eldrift till den vanligaste drivlinan, före bensin (22 procent) och laddhybrider (20 procent).

Däremot såg vi en nedgång i antalet personbilar som registrerades av privatpersoner. I spåren av den rådande lågkonjunkturen och avvecklingen av elbilsbonusen sjönk denna siffra till endast 28 procent, jämfört med 42 procent under samma period förra året.

På andra håll i fordonsspektret noterades en ökning för både lätta och tunga lastbilar jämfört med maj förra året. Det registrerades 4 166 lätta lastbilar, vilket är en ökning med 31 procent, och 766 tunga lastbilar, en ökning med 8 procent.

Däremot har antalet nyregistrerade bussar minskat drastiskt till endast 96 under maj, vilket är en nedgång med 65 procent. Denna minskning kan till stor del tillskrivas den variabla naturen hos offentliga upphandlingar av stadstrafik.

Sammanfattningsvis visar maj månads nyregistreringar en positiv trend för elbilar, trots utmaningarna i branschen. Fortsatt starka siffror för elbilar tyder på att trots avvecklandet av statliga bonusar, är eldrift fortsatt det mest populära valet bland nyregistrerade personbilar.