Bild: Pixabay

Elbilar utgjorde 35,5% av nybilsmarknaden under september

I september valde såväl privatkunden som tjänstebilsföraren el som drivmedel. Populäraste modellen bland privatköparna var Kia Niro medan tjänstebilsföraren valde en Volkswagen ID.4. Eldrivna bilar utgjorde 35,5% av nybilsmarknaden under månaden. Mer än varannan bil som köptes av en privatperson var leasad (55%).

I september nyregistrerades 21 840 personbilar vilket var en minskning med 2,6% jämfört med september 2021. Största märke var Volkswagen med 12,4% av registreringarna, därefter Volvo med 11,4% och Kia med 10,7% andel. Hittills under 2022 har 202 141 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 11,6% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 10,2% i september jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 3 284 lätta lastbilar i september. Största märke var Volkswagen med 24,7% av registreringarna, därefter Ford med 21,6% och Mercedes-Benz med 13,2% andel. Hittills under 2022 har 24 608 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 14,1% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i september för 55,6% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 35,5% elbilar och 20,0% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 105 340 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,1% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 42,4% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i september med 5% jämfört med september 2021 och landade på totalt 7 764 bilar. Största elbilsmärke var Volkswagen med 12,0% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volvo med 11,9% och Tesla med 11,8% andel.

I september nyregistrerades 4 371 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 1% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Kia som stod för 24,2% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Volvo med 19,6% och Mercedes-Benz med 13,2%.

Nyregistreringar September 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 21 840 -3% 202 141 -12%
Lätt lastbil(<3,5t) 3 284 +10% 24 608 -14%
Tung lastbil(>16t) 543 +33% 3 808 -4%
Släp 4 339 -13% 39 756 -18%
Husbil 222 +17% 2 670 -31%
Övrigt 3 187 +2% 39 982 +6%
TOTAL 33 415 -2% 312 960 -11%

Försäljning nya bilar

I september månad levererades 18 828 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta innebär en minskning med 8,9% i jämförelse med september 2021. Flest nya bilar sålde Volkswagen med 13,5% marknadsandel, därefter Kia med 10,9% och Volvo med 10,1%.

Hittills under 2022 har 176 322 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 13,8% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar September 2022 YTD 2022
Antal bilar 18 828 176 322
Utveckling vs 2021 (%)        -9% -14%
Utveckling vs 2021 (antal bilar)    -1 844 -28 286

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i september 9 897 nya bilar vilket är en minskning med 20,8% jämfört med september 2021. Största märke på privatmarknaden var Kia med 13,6% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,4% och Toyota med 11,1%. Privatleasingandelen var i september 55%.

Hittills under 2022 har 97 022 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 10,6% jämfört med 2021.

Privatmarknaden       September 2022 YTD 2022
Antal bilar 9 897 97 022
Andel av totalmarknaden 53% 55%
Utveckling vs 2021 (%)  -21% -11%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -2 598 -11 487 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 4,7% i september jämfört med samma månad 2021 och landade på totalt 5 948 bilar. Största märke var Volkswagen med 16,1% marknadsandel, därefter Volvo med 14,7% och BMW med 9,9% andel.

Hittills i år har 49 731 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta innebär en minskning med 26,6% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* September 2022 YTD 2022
Antal bilar 5 948 49 731
Andel av totalmarknaden 32% 28%
Utveckling vs 2021 (%) +5% -27%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) +268 -17 994

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i september med 18,2% jämfört med september 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 61 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år      September 2022 YTD 2022
Antal bilar 29 514 268 913
Utveckling vs 2021 (%) -18% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -6 565 -59 370
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 61 dagar 60 dagar