Bild: Pixabay

Elbilsförsäljningen ökade med 73%

Personbilsregistreringarna är upp 12% på månaden i jämförelse med föregående år och laddbara bilar stod för strax under 60% andel av marknaden – drivet av elbilar som ökar med hela 73%.

Nyregistreringar oktober 2022

I oktober nyregistrerades 22 215 personbilar vilket var en ökning med 12,0% jämfört med oktober 2021. Största märke var Volvo med 18,5% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,3% och Kia med 9,7% andel. Hittills under 2022 har 224 351 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 9,7% jämfört med samma period 2021.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar ökade med 7,0% i oktober jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 579 lätta lastbilar i oktober. Största märke var Volkswagen med 31,6% av registreringarna, därefter Ford med 21,8% och Mercedes-Benz med 17,3% andel. Hittills under 2022 har 27 177 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 12,5% jämfört med samma period 2021.

Laddbara bilar

Laddbara bilar stod i oktober för 59,7% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 35,6% elbilar och 24,1% bilar med laddhybridteknik.

Hittills under 2022 har 118 595 laddbara bilar nyregistrerats i Sverige. Detta motsvarar 52,9% av alla nyregistreringar. Under samma period 2021 stod laddbara bilar för 43,1% av nyregistreringarna.

Antalet nyregistrerade elbilar ökade i oktober med 73% jämfört med oktober 2021. Totalt registrerades 7 912 elbilar i oktober. Största elbilsmärke var Volvo med 19,4% av den totala elbilsmarknaden. Därefter Volkswagen med 14,2% och Kia med 10,6% andel.

I oktober nyregistrerades 5 345 bilar med laddhybridteknik. Detta innebär en minskning med 5% jämfört med samma månad 2021. Största märke var Volvo som stod för 37,3% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 16,3% och BMW med 11,0%.

Nyregistreringar Oktober 2022 vs. 2021 YTD 2022 Utv vs. 2021
Personbil 22 215 +12% 224 346 -10%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 579 +7% 27 177 -12%
Tung lastbil(>16t) 509 +23% 4 317 -1%
Släp 3 356 -21% 43 112 -18%
Husbil 184 +5% 2 854 -29%
Övrigt 3 019 +4% 42 996 +6%
TOTAL 31 862 +6% 344 808 -10%

Försäljning nya bilar

I oktober månad levererades 19 678 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta var en ökning med 14,0% jämfört med oktober 2021. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,7% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,7% och Kia med 9,6%.

Hittills under 2022 har 198 158 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 11,1% jämfört med samma period 2021.

Försäljning nya bilar Oktober 2022 YTD 2022
Antal bilar 19 678 198 158
Utveckling vs 2021 (%) +14% -11%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) +2 416 -24 639

Privatmarknaden

På privatmarknaden levererades i oktober 9 907 nya bilar vilket är i linje med oktober 2021 (-0,3%). Största märke på privatmarknaden var Volvo med 12,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,7% och Kia med 11,4%. Privatleasingandelen var i oktober 57%.

Hittills under 2022 har 107 097 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 9,7% jämfört med 2021.

Privatmarknaden Oktober 2022 YTD 2022
Antal bilar 9 907 107 097
Andel av totalmarknaden 50% 54%
Utveckling vs 2021 (%) +-0% -10%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -26 -11 509

Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden ökade med hela 40,6% i oktober jämfört med samma månad 2021. Totalt levererades det 6 661 tjänstebilar i oktober. Största märke var Volvo med 27,5% marknadsandel, därefter Volkswagen med 15,6% och BMW med 10,5% andel.

Hittills i år har 56 926 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 21,8% jämfört med samma period 2021.

Tjänstebilsmarknad* Oktober 2022 YTD 2022
Antal bilar 6 661 56 926
Andel av totalmarknaden 34% 29%
Utveckling vs 2021 (%) +41% -22%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) +1 924 -15 849

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i oktober med 19,5% jämfört med oktober 2021. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 60 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år Oktober 2022 YTD 2022
Antal bilar 27 140 296 041
Utveckling vs 2021 (%) -19% -18%
Utveckling vs 2021 (antal bilar) -6 559 -65 925
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 60 dagar 60 dagar