Bild: Kungsbacka kommun

Elcykeltest väcker positiva känslor

Det är klart att grönt resande vinner mark, i alla fall om vi går efter de senaste resultaten från kommunens satsning på elcyklar. I samarbete med Västtrafik, lät kommunen 90 invånare testa elcyklar i sin vardag, i syfte att undersöka om detta kan bli ett hållbart alternativ till bilen.

Projektet, som avslutades i juni, har visat lovande resultat. Deltagarna, efter att ha lämnat tillbaka sina elcyklar, delade sina upplevelser genom en enkät. Detta visade att mer än hälften av deltagarna hade använt cykeln minst fyra dagar i veckan för allt från pendling till utflykter. Till stor glädje för projektledarna, påpekade två tredjedelar att de nu tycker det är roligare att cykla och planerar att skaffa en egen elcykel.

“Andrea Palmberg, en trafikingenjör, uttryckte sin entusiasm över resultaten, “Det är fantastiskt att så många har upplevt projektet som positivt och att det är extra roligt att så många faktiskt funderar på eller redan har köpt en egen elcykel.”

Deltagarna rapporterade många fördelar med att använda elcykel, inklusive förbättrad hälsa, friskare luft och ökad närhet till naturen. De uppskattade också att de kunde anlända till sina destinationer utan att vara svettiga. Trots dessa positiva aspekter nämnde en del deltagare att elcyklar är dyra att köpa och finns risk för stöld, och några föredrog vanliga cyklar för motionens skull.

Ändå var majoriteten av deltagarna positiva till elcykling, och många var förvånade över hur smidigt och snabbt det var jämfört med deras tidigare uppfattningar.

Projektet “Elcyklist” startade i februari när kommunen inbjöd sina invånare att ansöka om att låna en elcykel under sex veckor. Med närmare 300 ansökningar till 90 tillgängliga platser, delades projektet upp i två perioder. Cyklarna hämtades och lämnades på K2C, en annan samarbetspartner i projektet.

Elcyklist har drivits av Västtrafik sedan 2020 och har involverat både företag och kommuner. Kungsbacka är den femte kommunen att delta efter Åmål, Alingsås, Falköping och Borås. Projektet är för närvarande fullbokat för 2023 och 2024, vilket visar dess fortsatta popularitet. Varje deltagare får samma typ av cykel, en Ecoride Ambassador, för att säkerställa jämförbara resultat.