Bild: Cycleurope Crescent

Elcykling ersätter bilresor och ökar hälsan

85 procent av elcyklisterna har börjat röra sig mer sedan de skaffade elcykel och två av tre anser att deras hälsa förbättrats sedan de började elcykla. Drygt hälften har dessutom ersatt bilresor med elcykling, enligt en rikstäckande undersökning gjord av Cycleurope.

När svenska Cycleurope, som bland annat står bakom varumärket Crescent, frågar 600 elcyklister om deras vanor är svaret tydligt: elcykling har fått dem att röra sig mer och elcyklisterna upplever att deras hälsa förbättras.

– Resultatet understryker att elcykling är aktiv mobilitet. Den som elcyklar måste trampa, men kan tack vare elassistansen cykla längre och oftare. Jag är glad över att elcyklisterna upplever att deras val leder till att deras hälsa förbättras. Elcykeleffekten som vi kallar den, är här för att stanna, säger Cycleuropes VD Tony Grimaldi.

Undersökningen visar också att elcykling ersätter bilresor. 53 procent av de svarande uppger att de ersatt bilresor med att elcykla i stället.

– En av elcyklingens styrkor att den faktiskt får människor att frivilligt vilja lämna bilen hemma. Med tanke på att många svenska städer har som mål att minska biltrafiken, visar detta att elcykeln är framtidens transportsätt i staden. Nu är det viktigt att infrastrukturen byggs ut så att vi ger plats åt alla nya elcyklister, säger Tony Grimaldi.

Undersökningen har gjorts bland cyklister som använder Crescents elcyklar och gjordes under mars 2022.

Resultat från Cycleuropes undersökning:

  • 85% av de tillfrågade har börjat röra sig mer sedan de skaffade sin elcykel
  • 67% procent upplever att deras hälsa har förbättrats sedan de börjat cykla elcykel
  • 94% cyklar oftare och 94% längre sedan man skaffat sig en elcykel
  • 77% av de tillfrågade upplever att man sparar tid i vardagen genom att cykla elcykel
  • 88% bedömer att de idag transporterar sig mer miljövänligt än innan de skaffade sin elcykel
  • 87% har bytt från ett annat transportsätt till elcykeln.
  • 53% har växlat över från att åka bil till att börja elcykla. En fjärdedel har bytt från kollektivtrafik.
  • 18% har gått från att ibland cykla “vanlig cykel” till elcykel.