Volvo har de mest lojala bilägarna. Sex av tio Volvoägare säger att även deras nästa bil blir en Volvo. Minst trogna är Renaultägarna där färre än var tionde kommer bli kvar hos märket.

Här är märket med de mest lojala bilägarna

Volvo har de mest lojala bilägarna. Sex av tio Volvoägare säger att även deras nästa bil blir en Volvo. Minst trogna är Renaultägarna där färre än var tionde kommer bli kvar hos märket. Detta visar en Sifo-undersökning från bilförmedlaren Kvdbil.

Bilmärket med trognast kunder i Sverige är Volvo. 61 procent av Volvoägarna kommer att köpa ytterligare en Volvo när det blir dags för bilbyte. Det är betydligt högre än genomsnittet, som är drygt var tredje (35 %). Tätt därefter följer Audi (59 %) och Toyota (54 %). Över genomsnittet ligger även BMW, Volkswagen, Mercedes och Hyundai. Klart minst lojala är bilägare till Renault (8 %).

– Jag tror de starka lojalitetsbanden grundar sig i stolthet. Även om Volvo i dag har en kinesisk huvudägare är det bland det svenskaste vi har. Volvo står även för kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet, faktorer som är viktiga när vi svenskar väljer bil. För Volvoägare kan man tänka sig att detta är extra viktigt, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.

Vidare framkommer att män generellt sett känner större lojalitet med sitt bilmärke än vad kvinnor gör, 38 procent jämfört med 33 procent. Störst skillnad är det dock mellan olika åldersgrupper. Bland 18-34-åringarna är det bara var fjärde (26 %) som säger att de kommer att stanna kvar hos sitt nuvarande märke medan det hos 56-79-åringarna är nästan varannan (45 %).

Bilmärkena med trognast kunder

  1. Volvo, 61 %
  2. Audi, 59 %
  3. Toyota, 54 %
  4. BMW, 48 %
  5. Volkswagen, 46 %
  6. Mercedes, 45 %
  7. Hyundai, 39 %
  8. Opel, 31 %
  9. Skoda, 29 %
  10. Kia, 28 %

Siffrorna anger andelen som svarat att deras nästa bil med ”stor sannolikhet” eller ”troligen” blir av samma märke. Endast märken med minst 20 svaranden redovisas. Bland bilmärken med färre svaranden placerade sig även Subaru, Mazda och Honda högt.

Om undersökningenUndersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 27-30 augusti 2021. Totalt intervjuades 1054 personer i åldern 18-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.